+49 (0) 2692 933838 0 customer service
 
shopping_cart shopping_cart
0
Request-URI (Funktion): /lampen-licht/aussenleuchten/steckleuchten/outdoor-erdspiess-leuchte-kugel-steck-lampe-terrassen-balkon-beleuchtung-weiss-kanlux-23510/a-81036134/ Request-URI (Variable): /lampen-licht/aussenleuchten/steckleuchten/outdoor-erdspiess-leuchte-kugel-steck-lampe-terrassen-balkon-beleuchtung-weiss-kanlux-23510/a-81036134/ https://www.etc-shop.de/en/lamps-lighting/outdoor-lighting/glow-plugs/outdoor-earth-spike-luminaire-ball-plug-lamp-terrace-balcony-lighting-white-kanlux-23510/a-81036134/ Aktuelles Template: tpl.item
Suitable for this:
[{"score":null,"id":"29899","data":{"images":{"all":[{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/middle\/23512-1-LED.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/full\/23512-1-LED.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/secondPreview\/23512-1-LED.jpg","md5Checksum":"2f44f6f95bdb13a0e88193d1bdf4269d","itemId":81036366,"path":"S3:81036366:23512-1-LED.jpg","createdAt":"2016-06-07 13:36:19","cleanImageName":"23512-1-LED.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/preview\/23512-1-LED.jpg","size":36631,"width":1000,"id":214781,"position":1,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"2f44f6f95bdb13a0e88193d1bdf4269d","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/middle\/23510-8.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/full\/23510-8.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/secondPreview\/23510-8.jpg","md5Checksum":"7c142e8243e064447e2d3a17c3ba053f","itemId":81036366,"path":"S3:81036366:23510-8.jpg","createdAt":"2016-09-01 15:50:40","cleanImageName":"23510-8.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/preview\/23510-8.jpg","size":154820,"width":1000,"id":237846,"position":10,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"16d4bf2fcf7f0aaeae70a5ce38999b6c","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/middle\/14634zubehoer.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/full\/14634zubehoer.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/secondPreview\/14634zubehoer.jpg","md5Checksum":"f172f6619b4af28acb670ab6ba047d19","itemId":81036366,"path":"S3:81036366:14634zubehoer.jpg","createdAt":"2018-03-08 15:10:17","cleanImageName":"14634zubehoer.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/preview\/14634zubehoer.jpg","size":28947,"width":1000,"id":382036,"position":12,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"01ff8e082ce1bd44eb268e7654568a92","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/middle\/23510-002LED_1.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/full\/23510-002LED_1.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/secondPreview\/23510-002LED_1.jpg","md5Checksum":"cfb0683a1f8550bb66e5ac3034ce8d14","itemId":81036366,"path":"S3:81036366:23510-002LED_1.jpg","createdAt":"2018-05-07 15:27:04","cleanImageName":"23510-002LED_1.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/preview\/23510-002LED_1.jpg","size":148538,"width":1000,"id":395986,"position":2,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"4dfa44a26f1b05f1ce3bb4f15ffcbe3d","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/middle\/label-1.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/full\/label-1.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/secondPreview\/label-1.jpg","md5Checksum":"a59a873a768c5e4c2608946ac4a43e52","itemId":81036366,"path":"S3:81036366:label-1.jpg","createdAt":"2016-06-07 13:38:58","cleanImageName":"label-1.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/preview\/label-1.jpg","size":73324,"width":500,"id":214787,"position":3,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"a59a873a768c5e4c2608946ac4a43e52","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/middle\/label-2.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/full\/label-2.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/secondPreview\/label-2.jpg","md5Checksum":"bf519be1f95afaf4e166b4d7ee176966","itemId":81036366,"path":"S3:81036366:label-2.jpg","createdAt":"2016-06-07 13:38:21","cleanImageName":"label-2.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/preview\/label-2.jpg","size":54529,"width":500,"id":214786,"position":4,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"70d1048cb5c2222d62dd9b0a109e1826","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/middle\/23510-002.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/full\/23510-002.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/secondPreview\/23510-002.jpg","md5Checksum":"5fe7faa0ce574354f177c6a5c0bc4a0e","itemId":81036366,"path":"S3:81036366:23510-002.jpg","createdAt":"2018-05-07 15:26:46","cleanImageName":"23510-002.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/preview\/23510-002.jpg","size":174715,"width":1000,"id":395982,"position":5,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"5fe7faa0ce574354f177c6a5c0bc4a0e","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/middle\/23510-02LED-2er.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/full\/23510-02LED-2er.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/secondPreview\/23510-02LED-2er.jpg","md5Checksum":"250fd388cce95e95d6ee349c61dba874","itemId":81036366,"path":"S3:81036366:23510-02LED-2er.jpg","createdAt":"2018-05-07 15:26:49","cleanImageName":"23510-02LED-2er.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/preview\/23510-02LED-2er.jpg","size":190357,"width":1000,"id":395983,"position":6,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"0ce193063db01ed50c7066e3194d0636","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/middle\/23510-02LED_1.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/full\/23510-02LED_1.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/secondPreview\/23510-02LED_1.jpg","md5Checksum":"9b7f3f7c345550b8fd8d50b4834ee1de","itemId":81036366,"path":"S3:81036366:23510-02LED_1.jpg","createdAt":"2017-04-05 15:00:43","cleanImageName":"23510-02LED_1.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/preview\/23510-02LED_1.jpg","size":244552,"width":1000,"id":295613,"position":7,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"9b7f3f7c345550b8fd8d50b4834ee1de","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/middle\/23510-7.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/full\/23510-7.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/secondPreview\/23510-7.jpg","md5Checksum":"46110ba27c74c015e30cdeba41c4c033","itemId":81036366,"path":"S3:81036366:23510-7.jpg","createdAt":"2016-06-08 08:53:29","cleanImageName":"23510-7.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/preview\/23510-7.jpg","size":266660,"width":1000,"id":214938,"position":8,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"46110ba27c74c015e30cdeba41c4c033","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/middle\/23510-02.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/full\/23510-02.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/secondPreview\/23510-02.jpg","md5Checksum":"d94ce2b21d8837b9c430d39f47f3e7f1","itemId":81036366,"path":"S3:81036366:23510-02.jpg","createdAt":"2017-04-05 15:00:37","cleanImageName":"23510-02.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/preview\/23510-02.jpg","size":281052,"width":1000,"id":295612,"position":9,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"d94ce2b21d8837b9c430d39f47f3e7f1","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000}],"variation":[{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/middle\/23512-1-LED.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/full\/23512-1-LED.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/secondPreview\/23512-1-LED.jpg","md5Checksum":"2f44f6f95bdb13a0e88193d1bdf4269d","itemId":81036366,"path":"S3:81036366:23512-1-LED.jpg","createdAt":"2016-06-07 13:36:19","cleanImageName":"23512-1-LED.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/preview\/23512-1-LED.jpg","size":36631,"width":1000,"id":214781,"position":1,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"2f44f6f95bdb13a0e88193d1bdf4269d","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/middle\/23510-8.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/full\/23510-8.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/secondPreview\/23510-8.jpg","md5Checksum":"7c142e8243e064447e2d3a17c3ba053f","itemId":81036366,"path":"S3:81036366:23510-8.jpg","createdAt":"2016-09-01 15:50:40","cleanImageName":"23510-8.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/preview\/23510-8.jpg","size":154820,"width":1000,"id":237846,"position":10,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"16d4bf2fcf7f0aaeae70a5ce38999b6c","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/middle\/14634zubehoer.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/full\/14634zubehoer.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/secondPreview\/14634zubehoer.jpg","md5Checksum":"f172f6619b4af28acb670ab6ba047d19","itemId":81036366,"path":"S3:81036366:14634zubehoer.jpg","createdAt":"2018-03-08 15:10:17","cleanImageName":"14634zubehoer.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/preview\/14634zubehoer.jpg","size":28947,"width":1000,"id":382036,"position":12,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"01ff8e082ce1bd44eb268e7654568a92","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/middle\/23510-002LED_1.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/full\/23510-002LED_1.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/secondPreview\/23510-002LED_1.jpg","md5Checksum":"cfb0683a1f8550bb66e5ac3034ce8d14","itemId":81036366,"path":"S3:81036366:23510-002LED_1.jpg","createdAt":"2018-05-07 15:27:04","cleanImageName":"23510-002LED_1.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/preview\/23510-002LED_1.jpg","size":148538,"width":1000,"id":395986,"position":2,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"4dfa44a26f1b05f1ce3bb4f15ffcbe3d","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/middle\/label-1.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/full\/label-1.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/secondPreview\/label-1.jpg","md5Checksum":"a59a873a768c5e4c2608946ac4a43e52","itemId":81036366,"path":"S3:81036366:label-1.jpg","createdAt":"2016-06-07 13:38:58","cleanImageName":"label-1.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/preview\/label-1.jpg","size":73324,"width":500,"id":214787,"position":3,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"a59a873a768c5e4c2608946ac4a43e52","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/middle\/label-2.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/full\/label-2.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/secondPreview\/label-2.jpg","md5Checksum":"bf519be1f95afaf4e166b4d7ee176966","itemId":81036366,"path":"S3:81036366:label-2.jpg","createdAt":"2016-06-07 13:38:21","cleanImageName":"label-2.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/preview\/label-2.jpg","size":54529,"width":500,"id":214786,"position":4,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"70d1048cb5c2222d62dd9b0a109e1826","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/middle\/23510-002.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/full\/23510-002.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/secondPreview\/23510-002.jpg","md5Checksum":"5fe7faa0ce574354f177c6a5c0bc4a0e","itemId":81036366,"path":"S3:81036366:23510-002.jpg","createdAt":"2018-05-07 15:26:46","cleanImageName":"23510-002.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/preview\/23510-002.jpg","size":174715,"width":1000,"id":395982,"position":5,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"5fe7faa0ce574354f177c6a5c0bc4a0e","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/middle\/23510-02LED-2er.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/full\/23510-02LED-2er.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/secondPreview\/23510-02LED-2er.jpg","md5Checksum":"250fd388cce95e95d6ee349c61dba874","itemId":81036366,"path":"S3:81036366:23510-02LED-2er.jpg","createdAt":"2018-05-07 15:26:49","cleanImageName":"23510-02LED-2er.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/preview\/23510-02LED-2er.jpg","size":190357,"width":1000,"id":395983,"position":6,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"0ce193063db01ed50c7066e3194d0636","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/middle\/23510-02LED_1.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/full\/23510-02LED_1.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/secondPreview\/23510-02LED_1.jpg","md5Checksum":"9b7f3f7c345550b8fd8d50b4834ee1de","itemId":81036366,"path":"S3:81036366:23510-02LED_1.jpg","createdAt":"2017-04-05 15:00:43","cleanImageName":"23510-02LED_1.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/preview\/23510-02LED_1.jpg","size":244552,"width":1000,"id":295613,"position":7,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"9b7f3f7c345550b8fd8d50b4834ee1de","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/middle\/23510-7.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/full\/23510-7.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/secondPreview\/23510-7.jpg","md5Checksum":"46110ba27c74c015e30cdeba41c4c033","itemId":81036366,"path":"S3:81036366:23510-7.jpg","createdAt":"2016-06-08 08:53:29","cleanImageName":"23510-7.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/preview\/23510-7.jpg","size":266660,"width":1000,"id":214938,"position":8,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"46110ba27c74c015e30cdeba41c4c033","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/middle\/23510-02.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/full\/23510-02.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/secondPreview\/23510-02.jpg","md5Checksum":"d94ce2b21d8837b9c430d39f47f3e7f1","itemId":81036366,"path":"S3:81036366:23510-02.jpg","createdAt":"2017-04-05 15:00:37","cleanImageName":"23510-02.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036366\/preview\/23510-02.jpg","size":281052,"width":1000,"id":295612,"position":9,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"d94ce2b21d8837b9c430d39f47f3e7f1","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000}]},"item":{"storeSpecial":null,"customsTariffNumber":"","itemType":"default","couponRestriction":0,"ebayCategory2":null,"producingCountry":{"names":{"name":"Germany","lang":"en"},"isoCode2":"DE","isoCode3":"DEU","name":"Deutschland","id":1},"flags":{"flag2":{"name":"without","icon":"0","id":"0","text":"0"},"flag1":{"name":"flag_yellow","icon":"flag_yellow.png","id":"31","text":"31 Preisfehler fertig"}},"amazonFbaPlatform":0,"ownerId":null,"manufacturer":{"externalName":"etc-shop","name":"etc-shop","logo":"","id":"86","position":"0"},"feedback":0,"createdAt":"2016-06-07T00:00:00+02:00","amazonProductType":55,"feedbackDecimal":0,"maximumOrderQuantity":0,"gimahhot":"1","id":81036366,"isShippingPackage":false,"ebayPresetId":1,"updatedAt":"2019-09-03T11:05:54+02:00","ebayCategory":null,"add_cms_page":"0","stockType":0,"ebayStoreCategory":null,"amazonFedas":"","conditionApi":{"names":{"name":"New","lang":"en"},"id":0},"condition":{"names":{"name":"New","lang":"en"},"id":0},"rakutenCategoryId":44471,"isShippableByAmazon":false,"feedbackCount":0,"isSubscribable":false,"ageRestriction":3,"isSerialNumber":false,"mainVariationId":29899,"position":0,"revenueAccount":0,"ebayStoreCategory2":null},"skus":[{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":4,"accountId":0,"createdAt":"2017-02-15T14:22:26+01:00","initialSku":"23510+LED","deletedAt":null,"variationId":29899,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":91917,"sku":"23510+LED","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":4,"accountId":1,"createdAt":"2017-02-15T14:22:26+01:00","initialSku":"23510+LED","deletedAt":null,"variationId":29899,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":182154,"sku":"23510+LED","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":4,"accountId":2,"createdAt":"2017-02-15T14:22:26+01:00","initialSku":"23510+LED","deletedAt":null,"variationId":29899,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":95985,"sku":"23510+LED","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":4,"accountId":3,"createdAt":"2017-02-15T14:22:26+01:00","initialSku":"23510+LED","deletedAt":null,"variationId":29899,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":129155,"sku":"23510+LED","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":4,"accountId":4,"createdAt":"2017-02-15T14:22:26+01:00","initialSku":"23510+LED","deletedAt":null,"variationId":29899,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":246817,"sku":"23510+LED","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":4,"accountId":5,"createdAt":"2017-02-15T14:22:26+01:00","initialSku":"23510+LED","deletedAt":null,"variationId":29899,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":277810,"sku":"23510+LED","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":4,"accountId":6,"createdAt":"2017-12-05T11:02:01+01:00","initialSku":"23510+LED_mfn","deletedAt":null,"variationId":29899,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":599430,"sku":"23510+LED_mfn","updatedAt":"2017-12-05T11:01:34+01:00","status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"newSkuFromOtherAccount","isActive":false,"marketId":4,"accountId":7,"createdAt":"2017-12-20T12:39:47+01:00","initialSku":"23510+LED","deletedAt":null,"variationId":29899,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":635570,"sku":"23510+LED","updatedAt":"2017-12-20T12:39:08+01:00","status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"newSkuFromOtherAccount","isActive":false,"marketId":4,"accountId":8,"createdAt":"2018-04-23T15:20:46+02:00","initialSku":"23510+LED","deletedAt":null,"variationId":29899,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":716625,"sku":"23510+LED","updatedAt":"2018-04-23T15:20:46+02:00","status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"newSkuFromOtherAccount","isActive":false,"marketId":4,"accountId":9,"createdAt":"2018-04-23T14:40:13+02:00","initialSku":"23510+LED_mfn","deletedAt":null,"variationId":29899,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":698786,"sku":"23510+LED_mfn","updatedAt":"2018-04-23T14:40:16+02:00","status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":5,"accountId":0,"createdAt":"2017-02-15T14:22:26+01:00","initialSku":"81036366","deletedAt":null,"variationId":29899,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":117483,"sku":"81036366","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":7,"accountId":0,"createdAt":"2017-03-20T12:10:05+01:00","initialSku":"29899","deletedAt":null,"variationId":29899,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2019-10-15T09:01:02+02:00","id":350443,"sku":"29899","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":102,"accountId":0,"createdAt":"2017-02-15T14:22:26+01:00","initialSku":"81036366-0","deletedAt":null,"variationId":29899,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":86966,"sku":"81036366-0","updatedAt":null,"status":"ACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":102,"accountId":2227,"createdAt":"2017-06-27T03:40:16+02:00","initialSku":"29899","deletedAt":null,"variationId":29899,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2018-11-05T02:59:31+01:00","id":499790,"sku":"29899","updatedAt":"2017-06-27T03:40:16+02:00","status":"ACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":102,"accountId":36279,"createdAt":"2018-01-03T09:30:09+01:00","initialSku":"29899","deletedAt":null,"variationId":29899,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2018-11-05T03:20:42+01:00","id":651699,"sku":"29899","updatedAt":"2018-01-03T09:29:21+01:00","status":"ACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":106,"accountId":0,"createdAt":"2017-04-13T01:39:28+02:00","initialSku":"29899","deletedAt":null,"variationId":29899,"parentSku":"81036366","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2017-05-02T21:47:28+02:00","id":444225,"sku":"29899","updatedAt":"2017-06-02T15:43:15+02:00","status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":106,"accountId":11,"createdAt":"2017-04-12T08:57:37+02:00","initialSku":"29899","deletedAt":null,"variationId":29899,"parentSku":"81036366","stockUpdatedAt":"2019-10-15T23:21:38+02:00","exportedAt":"2019-10-15T16:17:14+02:00","id":413281,"sku":"29899","updatedAt":"2019-10-15T23:21:38+02:00","status":"ACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":106,"accountId":12,"createdAt":"2017-12-08T21:23:58+01:00","initialSku":"29899","deletedAt":null,"variationId":29899,"parentSku":"81036366","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2017-12-13T19:59:19+01:00","id":615050,"sku":"29899","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":112,"accountId":0,"createdAt":"2017-10-12T10:31:35+02:00","initialSku":"29899","deletedAt":null,"variationId":29899,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2019-10-15T20:11:03+02:00","id":562953,"sku":"29899","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":116,"accountId":0,"createdAt":"2017-09-13T17:22:24+02:00","initialSku":"29899","deletedAt":null,"variationId":29899,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2017-09-17T14:44:49+02:00","id":545583,"sku":"29899","updatedAt":"2017-09-13T17:22:24+02:00","status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":121,"accountId":0,"createdAt":"2017-02-16T16:46:26+01:00","initialSku":"29899","deletedAt":null,"variationId":29899,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2017-08-31T08:57:19+02:00","id":332014,"sku":"29899","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":121.02,"accountId":0,"createdAt":"2017-08-31T09:02:46+02:00","initialSku":"29899","deletedAt":null,"variationId":29899,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2019-10-15T23:42:30+02:00","id":517504,"sku":"29899","updatedAt":"2017-08-31T09:02:46+02:00","status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":143,"accountId":0,"createdAt":"2017-05-11T20:20:59+02:00","initialSku":"29899","deletedAt":null,"variationId":29899,"parentSku":"81036366","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2019-10-15T15:29:19+02:00","id":479576,"sku":"29899","updatedAt":"2018-01-13T02:43:13+01:00","status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":150,"accountId":0,"createdAt":"2019-02-05T07:50:22+01:00","initialSku":"29899","deletedAt":null,"variationId":29899,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2019-10-15T14:07:54+02:00","id":806512,"sku":"29899","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"}],"_meta":{"updatedAt":"2019-10-16T00:09:58+02:00"},"barcodes":[{"createdAt":"-0001-11-30T00:00:00+01:00","code":"4059157001251","referrers":[0,1,2,2.03,2.07,2.08,2.1,2.13,2.21,5,9,10,19,29,31,32,34,45,48,49,50,54,55,56,57,112,121,121.02,143,148,150],"name":"EAN 1","id":1,"type":"GTIN_13","updatedAt":"2017-05-17T09:56:43+02:00"},{"createdAt":"-0001-11-30T00:00:00+01:00","code":"4059157001251","referrers":[4],"name":"EAN Amazon Germany","id":18,"type":"GTIN_13","updatedAt":"2017-05-16T09:14:38+02:00"},{"createdAt":"-0001-11-30T00:00:00+01:00","code":"4059157001251","referrers":[106],"name":"EAN Rakuten","id":19,"type":"GTIN_13","updatedAt":"2017-05-16T09:15:04+02:00"},{"createdAt":"-0001-11-30T00:00:00+01:00","code":"4059157001251","referrers":[102],"name":"EAN real","id":20,"type":"GTIN_13","updatedAt":"2017-05-16T09:15:22+02:00"},{"createdAt":"-0001-11-30T00:00:00+01:00","code":"4059157001251","referrers":[148],"name":"DS Bestand Import","id":21,"type":"GTIN_13","updatedAt":"2019-01-02T15:51:21+01:00"}],"variation":{"intervalOrderQuantity":0,"automaticClientVisibility":0,"plenty_item_variation_base_auto_stock_list_invisible":"N","stockLimitation":1,"minimumOrderQuantity":1,"isUnavailableIfNetStockIsNotPositive":false,"packingUnits":0,"vatId":0,"relatedUpdatedAt":"2019-10-15T13:35:07+02:00","purchasePrice":8.94,"isActive":true,"widthMM":0,"number":"23510+LED","createdAt":"2016-06-07T00:00:00+02:00","availableUntil":null,"isInvisibleIfNetStockIsNotPositive":true,"weightG":4990,"customs":0,"model":"IDAVA 25","id":29899,"updatedAt":"2019-10-15T13:35:07+02:00","hasCalculatedBundlePurchasePrice":true,"extraShippingCharge2":0,"availabilityUpdatedAt":"2019-03-06T08:21:24+01:00","isMain":true,"categoryVariationId":29899,"parentVariationQuantity":null,"plenty_item_variation_base_auto_stock_list_visible":"N","picking":null,"palletTypeId":null,"isVisibleIfNetStockIsPositive":true,"itemId":81036366,"propertyVariationId":"29899","automaticListVisibility":3,"operatingCosts":0,"plenty_item_variation_base_automatic_list_visibility":"3","mainWarehouseId":7,"name":"","mainVariationId":null,"activeChildren":"0","parentVariationId":null,"position":0,"hasCalculatedBundleNetWeight":null,"mayShowUnitPrice":true,"unitCombinationId":1,"salesPriceVariationId":29899,"releasedAt":"2016-06-07T00:00:00+02:00","weightNetG":0,"transportationCosts":6.9,"packingUnitTypeId":0,"hasCalculatedBundleWeight":null,"isAvailableIfNetStockIsPositive":false,"isHiddenInCategoryList":false,"availability":{"createdAt":"2019-08-07T11:04:16+02:00","averageDays":1,"names":{"createdAt":"2019-08-07T11:04:16+02:00","availabilityId":1,"name":"Delivery 1-2 days","id":2,"lang":"en","updatedAt":"2019-08-07T11:04:16+02:00"},"icon":"av1.gif?v=-1009971931","id":1,"updatedAt":"2019-08-07T11:04:16+02:00"},"bundleType":"bundle","isVisibleInListIfNetStockIsPositive":false,"plenty_item_variation_base_single_item_quantity_count":"0","tagVariationId":"29899","maximumOrderQuantity":null,"extraShippingCharge1":0,"unitsContained":1,"salesRank":0,"singleItemCount":0,"hasCalculatedBundleMovingAveragePrice":null,"heightMM":0,"externalId":"","priceCalculationId":null,"defaultShippingCosts":4.9,"marketVariationId":29899,"warehouseVariationId":29899,"lengthMM":0,"clientVariationId":29899,"isInvisibleInListIfNetStockIsNotPositive":false,"estimatedAvailableAt":null,"supplierVariationId":29899,"storageCosts":15,"movingAveragePrice":0},"facets":[],"tags":[],"filter":{"hasFacet":false,"hasClient":true,"hasChildren":false,"hasBarcode":true,"hasImage":true,"hasMarket":true,"hasDescriptionInLanguage":["cz","de","en","es","fr","it"],"isSalableAndActive":true,"hasName3InLanguage":["cz","de","en","es","fr","it"],"facets":[],"search":{"swedish":null,"german":{"search":null,"names":["Elegante LED Leuchtkugel f\u00fcr Ihren Au\u00dfenbereich mit Erdspie\u00df","Erdspie\u00df Kugel Deko Steck Leuchte Veranda Rasen Lampe im Set inklusive 7W LED Leuchtmittel","1x 7W E27 SMD-LED warmwei\u00df"],"name3":"1x 7W E27 SMD-LED warmwei\u00df","keywords":"rund, Strahler, Spot, Akzent, dekorativ, Kabel, EU Stecker, IP44, robust, wetterfest, elegant, designer, Luxus, Veranda, Grundst\u00fcck, Aussen, warmweiss, 3000 kelvin","technicalData":"Leuchtentyp: Leuchtkugel Material: Kunststoff Farbe: wei\u00df Erdspie\u00df enthalten Schutzart: IP44","description":"Beschreibung &nbsp; Elegante Leuchtkugel f\u00fcr Ihren Au\u00dfenbereich!&nbsp;Dekorieren Sie Ihren Garten mit dieser stimmungsvollen Leuchtkugel. Das Lampengeh\u00e4use ist in Kunststoff wei\u00df ausgef\u00fchrt und gibt ein angenehmes und blendfreies Licht wieder. Im ausgeschalteten&nbsp;Zustand wirkt die Leuchte wie eine elegante Kugel und ist somit auch am Tag ein echter Hingucker!&nbsp;Nach Schutzart IP44 zertifiziert h\u00e4lt diese Leuchte auch starken \u00e4u\u00dferen Einfl\u00fcssen stand und bleibt Ihnen somit lange Zeit erhalten. &nbsp; LED-Strahler verbrauchen nur einen minimalen Anteil an Strom und liegen im Verbrauch sogar unter Energiesparleuchten. Dies schon die Umwelt und Ihren Geldbeutel.&nbsp;&nbsp;Ein hochwertiges, energiesparendes LED Leuchtmittel ist im Lieferumfang enthalten. Details &nbsp; \u2022 Hersteller: Kanlux\u2022 Artikelnummer: 23510\u2022 Leuchtentyp: Leuchtkugel\u2022 Material: Kunststoff\u2022 Farbe: wei\u00df\u2022 Erdspie\u00df enthalten\u2022 Schutzart: IP44\u2022 Kabell\u00e4nge: 3 Meter\u2022 Ma\u00dfe DxH in cm: 25x51\u2022 Ma\u00dfe Erdspie\u00df cm: 18&nbsp;\u2022 Fassung: 1x E27\u2022 Leuchtmittel enthalten: Ja\u2022 Leistung Leuchtmittel: 7 Watt\u2022 Lichtstrom: 560 Lumen\u2022 Lichtfarbe: warmwei\u00df\u2022 Stromversorgung: 220 bis 240 Volt, 50 bis 60 Hz\u2022 Diese Leuchte ist geeignet f\u00fcr Leuchtmittel der Energieklassen: A++ bis E (Auf einer Skala von A++ bis E)\u2022 Diese Leuchte wird verkauft mit Leuchtmittel der Energieklasse: A+ (Auf einer Skala von A++ bis E) &nbsp; Details Leuchtmittel &nbsp; \u2022 Hersteller: Globo\u2022 Artikelnummer: 10670\u2022 Leuchtmitteltyp: SMD-LED\u2022 Sockel: E27\u2022 Bauform: Kugel (wei\u00df-opal)\u2022 Material: Kunststoff\u2022 Energieeffizienzklasse: A+ (Auf einer Skala von A++ bis E)&nbsp;\u2022 Lichtstrom: 560 lm (Lumen)\u2022 Energieverbrauch: 7 kWh\/1000h\u2022 Farbtemperatur: 3000 K (Kelvin)\u2022 Lichtfarbe: warmwei\u00df\u2022 Farbwiedergabe (Ra): 80\u2022 Nennleistungsaufnahme: 7 W (Watt)\u2022 Bemessungsspitzenlichtst\u00e4rke: 100 cd (Candela)\u2022 Energieersparnis: 85%\u2022 Nennlebensdauer: 25000 h (Stunden)\u2022 Schaltzyklen: 20000x\u2022 Betriebsspannung: 220-240 V (Volt)\u2022 Netzfrequenz: 50 Hz (Hertz)\u2022 Lampenstrom: 48 mA (Milliampere)\u2022 Quecksilbergehalt : 0 mg (Milligramm)\u2022 nomineller Halbwertswinkel: 220\u00b0 (Grad)\u2022 Dimmbar: nein&nbsp;\u2022 Ma\u00dfe Lx\u00d8 in mm: 104x55\u2022 Anlaufzeit bis 60%: 1s (Sekunden)","propertyValues":["A+","https:\/\/www.etc-shop.de\/item\/images\/81036366\/1000x1000\/label-1.jpg","Premiumversand","1","auto_freeshipping","LAMPEN & M\u00d6BEL","AUSSENLEUCHTEN","Standard","https:\/\/www.etc-shop.de\/item\/images\/81019369\/1000x1000\/label-1.jpg",0.1,80],"categories":["Unsichtbar","Lampen & M\u00f6bel","Au\u00dfenleuchten","Steckleuchten"],"shortDescription":"","name2":"Erdspie\u00df Kugel Deko Steck Leuchte Veranda Rasen Lampe im Set inklusive 7W LED Leuchtmittel","name1":"Elegante LED Leuchtkugel f\u00fcr Ihren Au\u00dfenbereich mit Erdspie\u00df","properties":["LED Leuchtmittel inkl.","Strom","Wei\u00df","Energieeffizienzklasse","energylabel","Versandgruppe Amazon","Bearbeitungszeit Amazon","shipping_group","Kategorie","Kategorie2","CheckoutApproved","Google Shopping - Budget","Label","moebel.de CPC","moebel.de Factor Mobile"]},"spanish":null,"danish":null,"russian":null,"italian":null,"norwegian":null,"dutch":null,"turkish":null,"english":{"search":null,"names":["Elegant LED flare for your outdoor area with ground stake","LED 7 Watt spike ball decoration plug-in lamp patio lawn lighting EEK A +.","1x 7W E27 SMD-LED warm white"],"name3":"1x 7W E27 SMD-LED warm white","keywords":"round, spotlight, spot, accent, decorative, cable, EU plug, IP44, rugged, weather-resistant, elegant, designer, luxury, veranda, real estate, outdoor, warm white, 3000 kelvin","technicalData":"Type: Flare Material: Plastic Color: white Contain Earth spike Protection class: IP44","description":"Description &nbsp; Elegant flare for your outdoor area!Decorate your garden with this atmospheric flare. The lamp housing is made of plastic white and is again a pleasant, glare-free light. The switched off the lamp looks like an elegant ball and is thus also a day a real eye-catcher!Certified in accordance with protection type IP44 this lamp can withstand even strong external influences and retained you so long time. &nbsp; LED spotlight consume only a minimum amount of power and are in use even under installed. This already the environment and your wallet.A high-quality, energy-efficient LED light source is included. Details &nbsp; \u2022 Manufacturer: Kanlux\u2022 Article number: 23510\u2022Type of lamps: Flare\u2022 Material: plastic\u2022 Colour: white\u2022 Ground stake included\u2022 Protection type: IP44\u2022 Cable length: 3 m\u2022 DxH dimensions in cm: 25 x 51\u2022 Dimensions ground spike cm: 18\u2022 Version: 1 x E27\u2022 Bulb included: Yes\u2022 Performance bulbs: 7 watts\u2022 Luminous flux: 560 lumens\u2022 Light colour: warm white\u2022 Power supply: 220-240 volts, 50-60 Hz\u2022 This lamp is suitable for light sources of energy classes: A++ to E (on a scale from A++ to E)\u2022 This lamp is sold with bulbs of the energy class: A + (on a scale from A++ to E) &nbsp; Details bulbs &nbsp; \u2022 Manufacturer: Globo\u2022 Article number: 10670\u2022 Lighting type: SMD LED\u2022 Base: E27\u2022 Design: Ball (white-opal)\u2022 Material: plastic\u2022 Energy efficiency class: A + (on a scale from A++ to E)\u2022 Luminous flux: 560 lm (lumens)\u2022 Energy consumption: kWh 7 \/ 1000 h\u2022 Colour temperature: 3000 K (Kelvin)\u2022 Light colour: warm white\u2022 Colour rendering (index CRI): 80\u2022 Power consumption: 7 W (watt)\u2022 Rated luminous intensity spikes: 100 cd (candela)\u2022 Energy savings: 85%\u2022 Nominal service life: 25000 h (hours)\u2022 Switching cycles: 20000 x\u2022 Operating voltage: 220-240 V (Volt)\u2022 Mains frequency: 50 Hz (Hertz)\u2022 Lamp current: 48 mA (milliamps)\u2022 Mercury content: 0 mg (milligrams)\u2022 nominal half value angle: 220\u00b0 (degrees)\u2022 Dimmable: no\u2022 Dimensions Lx\u00d8: 104 x 55\u2022 Lead time up to 60%: 1 s (seconds)","propertyValues":["A+","auto_freeshipping","LAMPS & FUNITURE","OUTDOOR LIGHTING","Standard","https:\/\/www.etc-shop.de\/item\/images\/81019369\/1000x1000\/label-1.jpg",0.1,80],"categories":["Lamps & furniture","Outdoor lamps","Stake lamps"],"shortDescription":"","name2":"LED 7 Watt spike ball decoration plug-in lamp patio lawn lighting EEK A +.","name1":"Elegant LED flare for your outdoor area with ground stake","properties":["included LED lamps","current","white","energy efficiency class","energylabel","Shipping Group Amazon","Processing time Amazon","shipping_group","Kategorie","Kategorie2","CheckoutApproved","Google Shopping - Budget"]},"portuguese":null,"bulgarian":null,"romanian":null,"french":{"search":null,"names":["Une boule \u00e0 DEL avec une brochette pour l'espace ext\u00e9rieur","Boule LED 7 Watts luminaire ext\u00e9rieur jardin terrasse d\u00e9coration \u00e9clairage lampe DEL","1x 7W E27 SMD-LED blanc chaud"],"name3":"1x 7W E27 SMD-LED blanc chaud","keywords":"rond, projecteur, spot, accent, d\u00e9coratif, c\u00e2ble, prise EU, IP44, robuste, r\u00e9sistant aux intemp\u00e9ries, \u00e9l\u00e9gant, cr\u00e9ateur, luxe, v\u00e9randa, immobilier, blanc ext\u00e9rieur, chaude, 3000 kelvin","technicalData":"producteur: Kanlux num\u00e9ro d'article: 23510 type: boule lumineuse&nbsp; mat\u00e9riau: plastique&nbsp; couleur: blanc","description":"Description &nbsp; Une boule lumineuse \u00e9l\u00e9gante pour l'ext\u00e9rieur de la maison.&nbsp; D\u00e9corez-vous votre jardin avec cette belle boule lumineuse.&nbsp; La bo\u00eetier de cette lampe est en plastique blanc et elle \u00e9mette la lumi\u00e8re agr\u00e9able.&nbsp; Cette lampe semble vraiment comme une boule \u00e9l\u00e9gante et de cette facon, elle sera vraiment un point de mire! Gr\u00e2ce \u00e0 la protection par IP44, cette lampe est r\u00e9sistante contre tous les intemp\u00e9ries.&nbsp; L'agent lumineux de grande qualit\u00e9 est contenu de la livraison !&nbsp; D\u00e9tails &nbsp; \u2022 producteur: Kanlux\u2022 num\u00e9ro d'article: 23510\u2022 type: boule lumineuse&nbsp;\u2022 mat\u00e9riau: plastique&nbsp;\u2022 couleur: blanc\u2022 brochette inlcu&nbsp;\u2022 protection: IP44\u2022 longueur du c\u00e2ble: 3 m\u00e8tres\u2022 dimensions diam\u00e8tre x hauteur: 25 x 51 cm&nbsp;\u2022 dimension brochette: 18cm&nbsp; \u2022 douille: 1x E27\u2022 agent lumineux inclu&nbsp;\u2022 r\u00e9alisation d'agent lumineux: 7 watts\u2022 flux lumineux: 560 lumen&nbsp;\u2022 couleur de la lumi\u00e8re: blanc chaud&nbsp;\u2022 tension: 220-240V, 50-60Hz (hertz) \u2022 Cette lampe s'approprie aux agents lumineux des classes d'\u00e9fficacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tiques: A++ - E (dans une graduation de A++ \u00e0 E)&nbsp;\u2022 Cette lampe sera vendue avec l'agent lumineux d'une classe d'\u00e9fficacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique: A+&nbsp;&nbsp; &nbsp; D\u00e9tails d'agent lumineux &nbsp; \u2022 producteur: Globo\u2022 num\u00e9ro d'article: 10670\u2022 type: DEL&nbsp;\u2022 culot: E27\u2022 structure: boule (blanc-opal)\u2022 mat\u00e9riau: plastique\u2022 classe d'\u00e9fficacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique: A+ (dans une graduation de A++ \u00e0 E)&nbsp; \u2022 flux lumineux: 810 lumen&nbsp;\u2022 consommation d'\u00e9nergie: 8,5 kWh\/1000h&nbsp;\u2022 temp\u00e9rature des couleurs: 3000K (Kelvin)\u2022 couleur de la lumi\u00e8re: blanc chaud\u2022 puissance nominale lev\u00e9: 8,5 watts&nbsp;\u2022 dur\u00e9e de vie nominale: 25000h (heures)&nbsp;\u2022 cycles de fonctionnement: 100000x&nbsp;\u2022 tension de service: 220-240V&nbsp;\u2022 fr\u00e9quence de r\u00e9seau: 50 Hz (hertz)&nbsp;\u2022 courant de la lampe: 48 mA (Milliamp\u00e8res)&nbsp;\u2022 composant de mercure: 0 mg (milligrammes)&nbsp;\u2022 temp\u00e9rature ambiante: de -20\u00b0C \u00e0 +50\u00b0C&nbsp;\u2022 faire varier l'int\u00e9nsit\u00e9 de la lumi\u00e8re: non&nbsp; \u2022 dimensions diam\u00e8tre x longueur: 104 x 55 mm&nbsp;\u2022 temps de d\u00e9marrage jusqu'\u00e0 60%: 1s (Secondes)&nbsp; &nbsp;","propertyValues":["A+","auto_freeshipping","LAMPES & MEUBLES","LUMINAIRES","3","https:\/\/www.etc-shop.de\/item\/images\/81019369\/1000x1000\/label-1.jpg",0.1,80],"categories":["Lampes & meubles","Eclairages ext\u00e9rieurs","Bornes \u00e0 piquer"],"shortDescription":"","name2":"Boule LED 7 Watts luminaire ext\u00e9rieur jardin terrasse d\u00e9coration \u00e9clairage lampe DEL","name1":"Une boule \u00e0 DEL avec une brochette pour l'espace ext\u00e9rieur","properties":["lampes \u00e0 LED incluses","courant","blanc","classe d'efficacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique","energylabel","Groupe d'exp\u00e9dition Amazon","Temps de traitement Amazon","shipping_group","Kategorie","Kategorie2","CheckoutApproved","Google Shopping - Budget"]},"czech":null},"hasName2InLanguage":["cz","de","en","es","fr","it"],"hasVariationImage":true,"hasActiveChildren":false,"hasItemImage":false,"hasSalesPrice":true,"hasSKU":true,"hasAttribute":false,"barcodes":["4059157001251","4059157001251","4059157001251","4059157001251","4059157001251"],"hasProperty":true,"isSalable":true,"hasAnyNameInLanguage":["cz","de","en","es","fr","it"],"hasCategory":true,"hasVariationProperties":true,"marketIdentNumbers":{"rsin":[],"epid":[],"ups":[],"asin":"B01GSWXZY6"},"names":{"german":{"hasName1":true,"hasName2":true,"hasName3":true,"hasAny":true},"spanish":{"hasName1":true,"hasName2":true,"hasName3":true,"hasAny":true},"english":{"hasName1":true,"hasName2":true,"hasName3":true,"hasAny":true},"italian":{"hasName1":true,"hasName2":true,"hasName3":true,"hasAny":true},"french":{"hasName1":true,"hasName2":true,"hasName3":true,"hasAny":true},"czech":{"hasName1":true,"hasName2":true,"hasName3":false,"hasAny":true}},"hasSupplier":true,"hasManufacturer":true,"hasAnyName":true,"hasName1InLanguage":["cz","de","en","es","fr","it"]},"unit":{"unitOfMeasurement":"C62","createdAt":"2017-02-15T14:01:59+01:00","names":{"name":"piece","unitId":1,"lang":"en"},"id":1,"position":1,"isDecimalPlacesAllowed":false,"content":1,"updatedAt":"2017-02-15T14:01:59+01:00"},"texts":{"name3":"1x 7W E27 SMD-LED warm white","keywords":"round, spotlight, spot, accent, decorative, cable, EU plug, IP44, rugged, weather-resistant, elegant, designer, luxury, veranda, real estate, outdoor, warm white, 3000 kelvin","technicalData":"<ul>\t<li><span style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;\">Type: Flare<\/span><\/li>\t<li><span style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;\">Material: Plastic<\/span><\/li>\t<li><span style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;\">Color: white<\/span><\/li>\t<li><span style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;\">Contain Earth spike<\/span><\/li>\t<li><span style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;\">Protection class: IP44<\/span><\/li><\/ul>","description":"<div class=\"Stil1\">Description<\/div>\n<div class=\"Stil1\">&nbsp;<\/div>\n<div class=\"Stil2\">Elegant flare for your outdoor area!<br><br>Decorate your garden with this atmospheric flare. The lamp housing is made of plastic white and is again a pleasant, glare-free light. The switched off the lamp looks like an elegant ball and is thus also a day a real eye-catcher!<br><br>Certified in accordance with protection type IP44 this lamp can withstand even strong external influences and retained you so long time.<\/div>\n<div class=\"Stil2\">&nbsp;<\/div>\n<div class=\"Stil2\"><span style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;\">LED spotlight consume only a minimum amount of power and are in use even under installed. This already the environment and your wallet.<\/span><br style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;\" \/><br style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;\" \/><span style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;\">A high-quality, energy-efficient LED light source is included.<\/span><\/div>\n<div class=\"Stil1\"><br>Details<\/div>\n<div class=\"Stil1\">&nbsp;<\/div>\n<div class=\"Stil2\">\u2022 Manufacturer: Kanlux<br>\u2022 Article number: 23510<br>\u2022Type of lamps: Flare<br>\u2022 Material: plastic<br>\u2022 Colour: white<br>\u2022 Ground stake included<br>\u2022 Protection type: IP44<br>\u2022 Cable length: 3 m<br>\u2022 DxH dimensions in cm: 25 x 51<br>\u2022 Dimensions ground spike cm: 18<div class=\"Stil1\"><div class=\"Stil2\">\u2022 Version: 1 x E27<br>\u2022 Bulb included: Yes<br>\u2022 Performance bulbs: 7 watts<br>\u2022 Luminous flux: 560 lumens<br>\u2022 Light colour: warm white<br>\u2022 Power supply: 220-240 volts, 50-60 Hz<br><br>\u2022 This lamp is suitable for light sources of energy classes: A++ to E (on a scale from A++ to E)<br>\u2022 This lamp is sold with bulbs of the energy class: A + (on a scale from A++ to E)<\/div>\n<div class=\"Stil2\">&nbsp;<\/div>\n<div class=\"Stil1\">Details bulbs<\/div>\n<div class=\"Stil2\">&nbsp;<\/div>\n<div class=\"Stil2\">\u2022 Manufacturer: Globo<br>\u2022 Article number: 10670<br>\u2022 Lighting type: SMD LED<br>\u2022 Base: E27<br>\u2022 Design: Ball (white-opal)<br>\u2022 Material: plastic<br>\u2022 Energy efficiency class: A + (on a scale from A++ to E)<br><br>\u2022 Luminous flux: 560 lm (lumens)<br>\u2022 Energy consumption: kWh 7 \/ 1000 h<br>\u2022 Colour temperature: 3000 K (Kelvin)<br>\u2022 Light colour: warm white<br>\u2022 Colour rendering (index CRI): 80<br>\u2022 Power consumption: 7 W (watt)<br>\u2022 Rated luminous intensity spikes: 100 cd (candela)<br>\u2022 Energy savings: 85%<br>\u2022 Nominal service life: 25000 h (hours)<br>\u2022 Switching cycles: 20000 x<br>\u2022 Operating voltage: 220-240 V (Volt)<br>\u2022 Mains frequency: 50 Hz (Hertz)<br>\u2022 Lamp current: 48 mA (milliamps)<br>\u2022 Mercury content: 0 mg (milligrams)<br>\u2022 nominal half value angle: 220\u00b0 (degrees)<br>\u2022 Dimmable: no<br><br>\u2022 Dimensions Lx\u00d8: 104 x 55<br>\u2022 Lead time up to 60%: 1 s (seconds)<\/div><\/div><\/div>","shortDescription":"","lang":"en","name2":"LED 7 Watt spike ball decoration plug-in lamp patio lawn lighting EEK A +.","name1":"Elegant LED flare for your outdoor area with ground stake","metaDescription":"","urlPath":"lamps-lighting\/outdoor-lighting\/glow-plugs\/led-7-watt-spike-ball-decoration-plug-in-lamp-patio-lawn-lighting-eek-a"},"variationProperties":[{"values":[],"property":{"cast":"selection","referrer":["1.00","2.00","2.01","2.02","2.03","0.00","2.07","2.04","2.05","2.09","2.06","2.08","2.11","2.12","2.10","2.13","2.15","2.14","2.16","2.18","2.20","2.21","2.17","2.19","2.22","3.00","4.00","4.01","4.02","4.03","4.05","4.04","4.06","4.08","4.07","4.21","4.22","5.00","6.00","7.00","8.00","9.00","11.00","10.00","12.00","13.00","14.00","15.00","16.00","17.00","18.00","19.00","20.00","21.00","22.00","23.00","25.00","24.00","27.00","28.00","26.00","29.00","31.00","30.00","32.00","33.00","34.00","35.00","36.00","37.00","40.00","39.00","38.00","41.00","42.00","43.00","45.00","44.00","46.00","48.00","47.00","49.00","50.00","51.00","52.00","54.00","53.00","55.00","57.00","56.00","58.00","102.00","101.00","103.00","104.00","104.01","104.02","104.03","104.04","104.05","104.06","104.08","104.07","104.21","105.00","104.22","107.00","106.00","108.00","106.02","108.02","108.03","109.00","110.00","112.00","111.00","113.00","114.00","115.00","116.00","117.00","118.00","119.00","120.00","121.00","121.02","122.00","124.00","123.00","126.00","125.00","127.00","130.00","131.00","133.00","134.00","132.00","136.00","135.00","137.00","138.00","139.00","142.00","144.00","145.00","143.00","143.02","148.00","147.00","149.00","150.00","152.00","153.00","154.00","155.00","160.10","160.00"],"names":{"name":"Manufacturer","description":"","lang":"en"},"clients":[2227,17490,36280,36279],"display":[],"options":{"units":["C62","C62"]},"groups":[{"names":{"name":"General","description":"","lang":"en"},"id":16,"position":0}],"id":102,"position":1},"id":53304}],"defaultCategories":[{"linklist":false,"manually":true,"level":4,"plentyId":2227,"parentCategoryId":937,"id":942,"right":"all","type":"item","sitemap":false}],"sorting":{"german":{"name3":"1x 7W E27 SMD-LED warmwei\u00df","name2":"Erdspie\u00df Kugel Deko Steck Leuchte Veranda Rasen Lampe im Set inklusive 7W LED Leuchtmittel","name1":"Elegante LED Leuchtkugel f\u00fcr Ihren Au\u00dfenbereich mit Erdspie\u00df"},"spanish":{"name3":"1x 7W E27 SMD-LED blanco c\u00e1lido","name2":"Pico bal\u00f3n casquillo de la l\u00e1mpara deco Veranda conjunto l\u00e1mpara de c\u00e9sped incluyendo 7W bombillas LED","name1":"Elegante bola de luz LED para su \u00e1rea al aire libre con pica de tierra"},"priceByClient":[{"min":"21.50","avg":"21.50","max":"21.50"},{"min":"21.50","avg":"21.50","max":"21.50"},{"min":"21.50","avg":"21.50","max":"21.50"},{"min":"21.50","avg":"21.50","max":"21.50"}],"priceByClientDynamic":[{"min":"21.50","avg":"21.50","max":"21.50"},{"min":"21.50","avg":"21.50","max":"21.50"},{"min":"21.50","avg":"21.50","max":"21.50"},{"min":"21.50","avg":"21.50","max":"21.50"}],"price":{"min":21.5,"avg":31.312,"max":39.9},"english":{"name3":"1x 7W E27 SMD-LED warm white","name2":"LED 7 Watt spike ball decoration plug-in lamp patio lawn lighting EEK A +.","name1":"Elegant LED flare for your outdoor area with ground stake"},"italian":{"name3":"1x 7W E27 SMD-LED bianco caldo","name2":"Spike palla portalampada deco Veranda insieme della lampada prato compreso 7W LED","name1":"Elegante sfera di luce a LED per il vostro spazio esterno con picchetto"},"french":{"name3":"1x 7W E27 SMD-LED blanc chaud","name2":"Boule LED 7 Watts luminaire ext\u00e9rieur jardin terrasse d\u00e9coration \u00e9clairage lampe DEL","name1":"Une boule \u00e0 DEL avec une brochette pour l'espace ext\u00e9rieur"},"manufacturer":{"nameExternal":"etc-shop","name":"etc-shop"},"czech":{"name3":"","name2":"Erdspie\u00df Kugel Deko Steck Leuchte Veranda Rasen Lampe im Set inklusive 7W LED Leuchtmittel","name1":"Elegante LED Leuchtkugel f\u00fcr Ihren Au\u00dfenbereich mit Erdspie\u00df"}},"ids":{"clients":["2227","17490","36279","36280"],"suppliers":["8504624"],"facetValues":[],"attributeValues":[],"barcodes":[1,18,19,20,21],"facets":[],"tags":[],"itemId":81036366,"markets":["1.00","2.00","2.07","2.08","2.10","4.01","4.04","4.05","4.06","5.00","9.00","10.00","19.00","29.00","31.00","32.00","34.00","45.00","48.00","49.00","54.00","56.00","59.00","102.00","106.00","106.02","121.02","143.00","148.00","150.00"],"variationProperties":[102],"itemAttributeValue":"81036366","attributes":[],"categories":{"all":["915","916","937","942"],"branches":["942"]},"salesPrices":["1","13","14","15","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","36","37","38","40","41","42","43","44","46","47","52"],"properties":[536,549,596,620,655,657,658,726,727,728,729,733,758,781,782],"variationPropertySelections":[192]},"attributes":[],"crossSelling":[{"itemId":81036134,"isDynamic":false,"relationship":"replacementpart"},{"itemId":81059325,"isDynamic":false,"relationship":"replacementpart"}],"salesPrices":[{"isDisplayedByDefault":true,"settings":{"clients":["-1"],"referrers":[0,1,9,10,12,13,16,19,21,22,25,28,29,31,32,41,42,43,44,45,49,50,52,57,58,121.02],"customerClasses":["-1"],"countries":["-1"],"currencies":["-1"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:54","names":[],"price":"21.50","interval":"none","id":"1","position":"0","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-09-12 09:06:50"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[4.01,4.21],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["-1"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"29.90","interval":"none","id":"13","position":"30","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:43:13"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["-1"],"referrers":[5,34,48,54,59,102,150],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"32.50","interval":"none","id":"14","position":"70","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:22:26"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[2,2.03,2.07,2.08,2.1,2.13,2.21],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"39.90","interval":"none","id":"15","position":"18","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:43:00"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[4.04],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"39.90","interval":"none","id":"17","position":"40","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:43:20"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["-1"],"referrers":[4.05],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"39.90","interval":"none","id":"18","position":"60","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2018-04-23 14:28:06"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[55,56,143],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"39.90","interval":"none","id":"19","position":"90","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:27:25"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[2,2.03,2.07,2.08,2.1,2.13,2.21],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR","GBP"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"39.90","interval":"none","id":"20","position":"19","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:43:07"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[2,2.03,2.07,2.08,2.1,2.13,2.21],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"28.80","interval":"none","id":"21","position":"10","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:42:39"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490","36280"],"referrers":[4.02],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR","GBP"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"36.90","interval":"none","id":"22","position":"50","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:43:27"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[2,2.03,2.07,2.08,2.1,2.13,2.21],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"24.90","interval":"none","id":"23","position":"12","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:42:46"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[2,2.03,2.07,2.08,2.1,2.13,2.21],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["-1"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"29.90","interval":"none","id":"24","position":"15","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:42:52"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[106],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"29.90","interval":"none","id":"25","position":"80","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-22 09:43:42"},{"isDisplayedByDefault":true,"settings":{"clients":["-1"],"referrers":[47],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["-1"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"21.50","interval":"none","id":"26","position":"3","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:42:25"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[2,2.03,2.07,2.08,2.1,2.13,2.21],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 16:54:36","names":[],"price":"29.90","interval":"none","id":"36","position":"11","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:42:00"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[2,2.03,2.07,2.08,2.1,2.13,2.21],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 17:31:00","names":[],"price":"29.90","interval":"none","id":"37","position":"13","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2017-02-17 11:49:09"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[102],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-05-22 09:19:39","names":[],"price":"29.90","interval":"none","id":"38","position":"71","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2017-05-22 09:19:55"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","36279"],"referrers":[2,2.03,2.07,2.08,2.1,2.13,2.21],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR","GBP"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-11-23 12:58:39","names":[],"price":"24.50","interval":"none","id":"40","position":"16","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-08-16 13:21:26"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","36280"],"referrers":[2,2.03,2.07,2.08,2.1,2.13,2.21],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-11-23 12:59:48","names":[],"price":"29.90","interval":"none","id":"41","position":"17","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2017-11-27 15:07:05"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["36279","36280"],"referrers":[4.06],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-11-27 14:23:30","names":[],"price":"39.90","interval":"none","id":"42","position":"61","isLiveConversion":false,"updatedAt":"2018-04-23 14:27:48"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["36279"],"referrers":[106],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-12-12 08:17:33","names":[],"price":"26.50","interval":"none","id":"43","position":"81","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2017-12-13 09:29:00"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["36279"],"referrers":[102],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-12-13 09:29:57","names":[],"price":"26.90","interval":"none","id":"44","position":"72","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2017-12-13 14:41:19"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[47],"customerClasses":["5"],"countries":["67"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2018-01-15 09:01:02","names":[],"price":"28.80","interval":"none","id":"46","position":"33","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2018-01-15 09:01:02"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[47],"customerClasses":["5"],"countries":["67"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2018-01-15 09:01:30","names":[],"price":"34.90","interval":"none","id":"47","position":"34","isLiveConversion":false,"updatedAt":"2018-01-15 09:01:30"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227"],"referrers":[54],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2019-09-24 12:07:48","names":[],"price":"26.40","interval":"none","id":"52","position":"73","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-09-24 12:08:54"}],"stock":{"net":5},"properties":[{"surcharge":0,"texts":[],"selection":null,"property":{"surcharge":0,"isShownOnItemList":true,"isShownInPdf":false,"unit":null,"names":{"name":"included LED lamps","description":"included LED lamps","lang":"en","propertyId":"536"},"isShownAtCheckout":false,"valueType":"text","isOderProperty":false,"isShownAsAdditionalCosts":false,"propertyGroupId":70,"backendName":"LED inkl.","isShownOnItemPage":false,"comment":"","id":536,"position":3,"isSearchable":true,"updatedAt":"2017-01-12T13:39:06+01:00"},"valueInt":null,"valueFloat":null,"group":{"names":{"name":"functions","description":"functions","propertyGroupId":"70","lang":"en"},"ottoComponent":0,"isSurchargePercental":false,"backendName":"Lampen - Funktion","id":70,"orderPropertyGroupingType":"multi","updatedAt":"2017-01-11T15:37:00+01:00"}},{"surcharge":0,"texts":[],"selection":null,"property":{"surcharge":0,"isShownOnItemList":true,"isShownInPdf":false,"unit":null,"names":{"name":"current","description":"current","lang":"en","propertyId":"549"},"isShownAtCheckout":false,"valueType":"text","isOderProperty":false,"isShownAsAdditionalCosts":false,"propertyGroupId":71,"backendName":"Stromanschl.","isShownOnItemPage":false,"comment":"","id":549,"position":2,"isSearchable":true,"updatedAt":"2017-01-12T13:52:43+01:00"},"valueInt":null,"valueFloat":null,"group":{"names":{"name":"operating","description":"operating","propertyGroupId":"71","lang":"en"},"ottoComponent":0,"isSurchargePercental":false,"backendName":"Lampen - Betrieb","id":71,"orderPropertyGroupingType":"multi","updatedAt":"2017-01-11T15:41:33+01:00"}},{"surcharge":0,"texts":[],"selection":null,"property":{"surcharge":0,"isShownOnItemList":true,"isShownInPdf":false,"unit":null,"names":{"name":"white","description":"white","lang":"en","propertyId":"596"},"isShownAtCheckout":false,"valueType":"text","isOderProperty":false,"isShownAsAdditionalCosts":false,"propertyGroupId":79,"backendName":"Wei\u00df","isShownOnItemPage":false,"comment":"","id":596,"position":11,"isSearchable":true,"updatedAt":"2017-02-14T14:11:53+01:00"},"valueInt":null,"valueFloat":null,"group":{"names":{"name":"colour","description":"colour","propertyGroupId":"79","lang":"en"},"ottoComponent":0,"isSurchargePercental":false,"backendName":"Lampen - Farbe","id":79,"orderPropertyGroupingType":"multi","updatedAt":"2017-01-11T15:48:53+01:00"}},{"surcharge":0,"texts":null,"selection":{"name":"A+","description":"A+","id":15,"lang":"en","propertyId":620},"property":{"surcharge":0,"isShownOnItemList":false,"isShownInPdf":false,"unit":null,"names":{"name":"energy efficiency class","description":"Energy efficiency class for lighting. All data refer to the current scale A ++ (very efficient) to E (less efficient).","lang":"en","propertyId":"620"},"isShownAtCheckout":false,"valueType":"selection","isOderProperty":false,"isShownAsAdditionalCosts":false,"propertyGroupId":80,"backendName":"energy_efficiency_class","isShownOnItemPage":true,"comment":"","id":620,"position":1000,"isSearchable":false,"updatedAt":"2019-09-20T11:21:49+02:00"},"valueInt":null,"valueFloat":null,"group":{"names":{"name":"energy efficiency class","description":"energy efficiency class","propertyGroupId":"80","lang":"en"},"ottoComponent":0,"isSurchargePercental":false,"backendName":"Energieeffizienzklasse","id":80,"orderPropertyGroupingType":"none","updatedAt":"2017-01-11T15:49:43+01:00"}},{"surcharge":0,"texts":[],"selection":null,"property":{"surcharge":0,"isShownOnItemList":false,"isShownInPdf":false,"unit":null,"names":{"name":"energylabel","description":"","lang":"en","propertyId":"655"},"isShownAtCheckout":false,"valueType":"text","isOderProperty":false,"isShownAsAdditionalCosts":false,"propertyGroupId":86,"backendName":"energylabel","isShownOnItemPage":true,"comment":"","id":655,"position":3010,"isSearchable":false,"updatedAt":"2017-11-21T13:23:21+01:00"},"valueInt":null,"valueFloat":null,"group":{"names":{"name":"real,-","description":"","propertyGroupId":"86","lang":"en"},"ottoComponent":0,"isSurchargePercental":false,"backendName":"real,-","id":86,"orderPropertyGroupingType":"none","updatedAt":"2017-07-12T15:09:48+02:00"}},{"surcharge":0,"texts":{"valueId":578070,"lang":"en","value":"https:\/\/www.etc-shop.de\/item\/images\/81019369\/1000x1000\/label-1.jpg"},"selection":null,"property":{"surcharge":0,"isShownOnItemList":false,"isShownInPdf":false,"unit":null,"names":[],"isShownAtCheckout":false,"valueType":"text","isOderProperty":false,"isShownAsAdditionalCosts":false,"propertyGroupId":80,"backendName":"Label","isShownOnItemPage":true,"comment":"","id":758,"position":1001,"isSearchable":false,"updatedAt":"2018-03-19T15:01:22+01:00"},"valueInt":null,"valueFloat":null,"group":{"names":{"name":"energy efficiency class","description":"energy efficiency class","propertyGroupId":"80","lang":"en"},"ottoComponent":0,"isSurchargePercental":false,"backendName":"Energieeffizienzklasse","id":80,"orderPropertyGroupingType":"none","updatedAt":"2017-01-11T15:49:43+01:00"}}],"prices":{"default":{"price":{"value":21.5,"formatted":"EUR21.50"},"unitPrice":{"value":21.5,"formatted":"EUR21.50"},"basePrice":"EUR21.50 \/ piece","baseLot":1,"baseUnit":"C62","baseSinglePrice":21.5,"minimumOrderQuantity":1,"contactClassDiscount":{"percent":0,"amount":0},"categoryDiscount":{"percent":0,"amount":0},"currency":"EUR","vat":{"id":0,"value":19},"isNet":false,"data":{"salesPriceId":1,"price":21.5,"priceNet":18.067226890756,"basePrice":21.5,"basePriceNet":18.067226890756,"unitPrice":21.5,"unitPriceNet":18.067226890756,"customerClassDiscountPercent":0,"customerClassDiscount":0,"customerClassDiscountNet":0,"categoryDiscountPercent":0,"categoryDiscount":0,"categoryDiscountNet":0,"vatId":0,"vatValue":19,"currency":"EUR","interval":"none","conversionFactor":1,"minimumOrderQuantity":"1.00","updatedAt":"2018-04-10 16:00:03"}},"rrp":null,"specialOffer":null,"graduatedPrices":[{"price":{"value":21.5,"formatted":"EUR21.50"},"unitPrice":{"value":21.5,"formatted":"EUR21.50"},"basePrice":"EUR21.50 \/ piece","baseLot":1,"baseUnit":"C62","baseSinglePrice":21.5,"minimumOrderQuantity":1,"contactClassDiscount":{"percent":0,"amount":0},"categoryDiscount":{"percent":0,"amount":0},"currency":"EUR","vat":{"id":0,"value":19},"isNet":false,"data":{"salesPriceId":1,"price":21.5,"priceNet":18.067226890756,"basePrice":21.5,"basePriceNet":18.067226890756,"unitPrice":21.5,"unitPriceNet":18.067226890756,"customerClassDiscountPercent":0,"customerClassDiscount":0,"customerClassDiscountNet":0,"categoryDiscountPercent":0,"categoryDiscount":0,"categoryDiscountNet":0,"vatId":0,"vatValue":19,"currency":"EUR","interval":"none","conversionFactor":1,"minimumOrderQuantity":"1.00","updatedAt":"2018-04-10 16:00:03"}}]},"groupedAttributes":[]}},{"score":null,"id":"29900","data":{"images":{"all":[{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/middle\/23510-3-LED10Watt.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/full\/23510-3-LED10Watt.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/secondPreview\/23510-3-LED10Watt.jpg","md5Checksum":"e00e7663e6e43ca1fd87733b8edefb49","itemId":81036367,"path":"S3:81036367:23510-3-LED10Watt.jpg","createdAt":"2016-06-08 11:53:00","cleanImageName":"23510-3-LED10Watt.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/preview\/23510-3-LED10Watt.jpg","size":21447,"width":1000,"id":215055,"position":1,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"59c3cee729b1012e2eb72e209e2d2edb","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":864},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/middle\/23510-02LED.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/full\/23510-02LED.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/secondPreview\/23510-02LED.jpg","md5Checksum":"9b7f3f7c345550b8fd8d50b4834ee1de","itemId":81036367,"path":"S3:81036367:23510-02LED.jpg","createdAt":"2017-04-05 15:01:42","cleanImageName":"23510-02LED.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/preview\/23510-02LED.jpg","size":244552,"width":1000,"id":295615,"position":10,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"9b7f3f7c345550b8fd8d50b4834ee1de","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/middle\/23510-8.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/full\/23510-8.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/secondPreview\/23510-8.jpg","md5Checksum":"16d4bf2fcf7f0aaeae70a5ce38999b6c","itemId":81036367,"path":"S3:81036367:23510-8.jpg","createdAt":"2016-09-01 15:51:09","cleanImageName":"23510-8.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/preview\/23510-8.jpg","size":233135,"width":1000,"id":237848,"position":11,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"16d4bf2fcf7f0aaeae70a5ce38999b6c","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/middle\/23510-4.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/full\/23510-4.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/secondPreview\/23510-4.jpg","md5Checksum":"d7a00cb6173ec68a4c512cb9838d3453","itemId":81036367,"path":"S3:81036367:23510-4.jpg","createdAt":"2016-06-07 11:41:49","cleanImageName":"23510-4.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/preview\/23510-4.jpg","size":15117,"width":500,"id":214636,"position":12,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"7f403ee10240fba4ab8cf240905709d4","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":472},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/middle\/23510-002LED-ICON_1.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/full\/23510-002LED-ICON_1.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/secondPreview\/23510-002LED-ICON_1.jpg","md5Checksum":"7abe8032d663733dba539b6c3da08b75","itemId":81036367,"path":"S3:81036367:23510-002LED-ICON_1.jpg","createdAt":"2019-02-18 09:33:16","cleanImageName":"23510-002LED-ICON_1.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/preview\/23510-002LED-ICON_1.jpg","size":163582,"width":1000,"id":456438,"position":2,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"7abe8032d663733dba539b6c3da08b75","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/middle\/label-1.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/full\/label-1.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/secondPreview\/label-1.jpg","md5Checksum":"a59a873a768c5e4c2608946ac4a43e52","itemId":81036367,"path":"S3:81036367:label-1.jpg","createdAt":"2016-06-08 11:53:15","cleanImageName":"label-1.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/preview\/label-1.jpg","size":73324,"width":500,"id":215058,"position":3,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"a59a873a768c5e4c2608946ac4a43e52","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/middle\/label-5.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/full\/label-5.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/secondPreview\/label-5.jpg","md5Checksum":"4f27b770fc497690a1845478c05fba93","itemId":81036367,"path":"S3:81036367:label-5.jpg","createdAt":"2018-06-21 15:11:55","cleanImageName":"label-5.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/preview\/label-5.jpg","size":54055,"width":500,"id":406203,"position":4,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"007b08cb847de884d25e5dd4b911cab0","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/middle\/23510-0002.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/full\/23510-0002.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/secondPreview\/23510-0002.jpg","md5Checksum":"fc082d32d8b3c562a44273b2ab43d5ea","itemId":81036367,"path":"S3:81036367:23510-0002.jpg","createdAt":"2019-02-18 09:33:16","cleanImageName":"23510-0002.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/preview\/23510-0002.jpg","size":233769,"width":1000,"id":456437,"position":5,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"fc082d32d8b3c562a44273b2ab43d5ea","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/middle\/23510-02_2.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/full\/23510-02_2.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/secondPreview\/23510-02_2.jpg","md5Checksum":"8ae2101225c5d6b35cab49c252edcba7","itemId":81036367,"path":"S3:81036367:23510-02_2.jpg","createdAt":"2018-01-25 13:11:04","cleanImageName":"23510-02_2.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/preview\/23510-02_2.jpg","size":260410,"width":1000,"id":366143,"position":6,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"8ae2101225c5d6b35cab49c252edcba7","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/middle\/23510-02-2er.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/full\/23510-02-2er.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/secondPreview\/23510-02-2er.jpg","md5Checksum":"2b3f2becf033d83966c2ab7deff8a9de","itemId":81036367,"path":"S3:81036367:23510-02-2er.jpg","createdAt":"2018-01-25 13:10:56","cleanImageName":"23510-02-2er.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/preview\/23510-02-2er.jpg","size":260729,"width":1000,"id":366142,"position":7,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"2b3f2becf033d83966c2ab7deff8a9de","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/middle\/23510-02.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/full\/23510-02.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/secondPreview\/23510-02.jpg","md5Checksum":"0e38fcae79427d1cb7a4e3516f0c1c02","itemId":81036367,"path":"S3:81036367:23510-02.jpg","createdAt":"2017-04-05 15:01:39","cleanImageName":"23510-02.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/preview\/23510-02.jpg","size":199083,"width":1000,"id":295614,"position":8,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"d94ce2b21d8837b9c430d39f47f3e7f1","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/middle\/23512-2.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/full\/23512-2.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/secondPreview\/23512-2.jpg","md5Checksum":"c77cda506fe1c5dc1fc921af6783be34","itemId":81036367,"path":"S3:81036367:23512-2.jpg","createdAt":"2016-06-07 11:41:49","cleanImageName":"23512-2.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/preview\/23512-2.jpg","size":169658,"width":1000,"id":214634,"position":9,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"aae1b6fac5cb860890f76ef9f65bf69a","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000}],"variation":[{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/middle\/23510-3-LED10Watt.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/full\/23510-3-LED10Watt.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/secondPreview\/23510-3-LED10Watt.jpg","md5Checksum":"e00e7663e6e43ca1fd87733b8edefb49","itemId":81036367,"path":"S3:81036367:23510-3-LED10Watt.jpg","createdAt":"2016-06-08 11:53:00","cleanImageName":"23510-3-LED10Watt.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/preview\/23510-3-LED10Watt.jpg","size":21447,"width":1000,"id":215055,"position":1,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"59c3cee729b1012e2eb72e209e2d2edb","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":864},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/middle\/23510-02LED.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/full\/23510-02LED.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/secondPreview\/23510-02LED.jpg","md5Checksum":"9b7f3f7c345550b8fd8d50b4834ee1de","itemId":81036367,"path":"S3:81036367:23510-02LED.jpg","createdAt":"2017-04-05 15:01:42","cleanImageName":"23510-02LED.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/preview\/23510-02LED.jpg","size":244552,"width":1000,"id":295615,"position":10,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"9b7f3f7c345550b8fd8d50b4834ee1de","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/middle\/23510-8.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/full\/23510-8.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/secondPreview\/23510-8.jpg","md5Checksum":"16d4bf2fcf7f0aaeae70a5ce38999b6c","itemId":81036367,"path":"S3:81036367:23510-8.jpg","createdAt":"2016-09-01 15:51:09","cleanImageName":"23510-8.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/preview\/23510-8.jpg","size":233135,"width":1000,"id":237848,"position":11,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"16d4bf2fcf7f0aaeae70a5ce38999b6c","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/middle\/23510-4.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/full\/23510-4.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/secondPreview\/23510-4.jpg","md5Checksum":"d7a00cb6173ec68a4c512cb9838d3453","itemId":81036367,"path":"S3:81036367:23510-4.jpg","createdAt":"2016-06-07 11:41:49","cleanImageName":"23510-4.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/preview\/23510-4.jpg","size":15117,"width":500,"id":214636,"position":12,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"7f403ee10240fba4ab8cf240905709d4","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":472},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/middle\/23510-002LED-ICON_1.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/full\/23510-002LED-ICON_1.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/secondPreview\/23510-002LED-ICON_1.jpg","md5Checksum":"7abe8032d663733dba539b6c3da08b75","itemId":81036367,"path":"S3:81036367:23510-002LED-ICON_1.jpg","createdAt":"2019-02-18 09:33:16","cleanImageName":"23510-002LED-ICON_1.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/preview\/23510-002LED-ICON_1.jpg","size":163582,"width":1000,"id":456438,"position":2,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"7abe8032d663733dba539b6c3da08b75","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/middle\/label-1.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/full\/label-1.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/secondPreview\/label-1.jpg","md5Checksum":"a59a873a768c5e4c2608946ac4a43e52","itemId":81036367,"path":"S3:81036367:label-1.jpg","createdAt":"2016-06-08 11:53:15","cleanImageName":"label-1.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/preview\/label-1.jpg","size":73324,"width":500,"id":215058,"position":3,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"a59a873a768c5e4c2608946ac4a43e52","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/middle\/label-5.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/full\/label-5.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/secondPreview\/label-5.jpg","md5Checksum":"4f27b770fc497690a1845478c05fba93","itemId":81036367,"path":"S3:81036367:label-5.jpg","createdAt":"2018-06-21 15:11:55","cleanImageName":"label-5.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/preview\/label-5.jpg","size":54055,"width":500,"id":406203,"position":4,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"007b08cb847de884d25e5dd4b911cab0","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/middle\/23510-0002.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/full\/23510-0002.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/secondPreview\/23510-0002.jpg","md5Checksum":"fc082d32d8b3c562a44273b2ab43d5ea","itemId":81036367,"path":"S3:81036367:23510-0002.jpg","createdAt":"2019-02-18 09:33:16","cleanImageName":"23510-0002.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/preview\/23510-0002.jpg","size":233769,"width":1000,"id":456437,"position":5,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"fc082d32d8b3c562a44273b2ab43d5ea","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/middle\/23510-02_2.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/full\/23510-02_2.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/secondPreview\/23510-02_2.jpg","md5Checksum":"8ae2101225c5d6b35cab49c252edcba7","itemId":81036367,"path":"S3:81036367:23510-02_2.jpg","createdAt":"2018-01-25 13:11:04","cleanImageName":"23510-02_2.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/preview\/23510-02_2.jpg","size":260410,"width":1000,"id":366143,"position":6,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"8ae2101225c5d6b35cab49c252edcba7","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/middle\/23510-02-2er.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/full\/23510-02-2er.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/secondPreview\/23510-02-2er.jpg","md5Checksum":"2b3f2becf033d83966c2ab7deff8a9de","itemId":81036367,"path":"S3:81036367:23510-02-2er.jpg","createdAt":"2018-01-25 13:10:56","cleanImageName":"23510-02-2er.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/preview\/23510-02-2er.jpg","size":260729,"width":1000,"id":366142,"position":7,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"2b3f2becf033d83966c2ab7deff8a9de","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/middle\/23510-02.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/full\/23510-02.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/secondPreview\/23510-02.jpg","md5Checksum":"0e38fcae79427d1cb7a4e3516f0c1c02","itemId":81036367,"path":"S3:81036367:23510-02.jpg","createdAt":"2017-04-05 15:01:39","cleanImageName":"23510-02.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/preview\/23510-02.jpg","size":199083,"width":1000,"id":295614,"position":8,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"d94ce2b21d8837b9c430d39f47f3e7f1","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/middle\/23512-2.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/full\/23512-2.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/secondPreview\/23512-2.jpg","md5Checksum":"c77cda506fe1c5dc1fc921af6783be34","itemId":81036367,"path":"S3:81036367:23512-2.jpg","createdAt":"2016-06-07 11:41:49","cleanImageName":"23512-2.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036367\/preview\/23512-2.jpg","size":169658,"width":1000,"id":214634,"position":9,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"aae1b6fac5cb860890f76ef9f65bf69a","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000}]},"item":{"storeSpecial":null,"customsTariffNumber":"","itemType":"default","couponRestriction":0,"ebayCategory2":131316,"producingCountry":{"names":{"name":"Germany","lang":"en"},"isoCode2":"DE","isoCode3":"DEU","name":"Deutschland","id":1},"flags":{"flag2":{"name":"without","icon":"0","id":"0","text":"0"},"flag1":{"name":"bombblack","icon":"bombblack.png","id":"8","text":"8 Merkmale fertig"}},"amazonFbaPlatform":0,"ownerId":null,"manufacturer":{"externalName":"etc-shop","name":"etc-shop","logo":"","id":"86","position":"0"},"feedback":0,"createdAt":"2016-06-07T00:00:00+02:00","amazonProductType":55,"feedbackDecimal":0,"maximumOrderQuantity":0,"gimahhot":"1","id":81036367,"isShippingPackage":false,"ebayPresetId":1,"updatedAt":"2019-09-03T11:05:54+02:00","ebayCategory":126390,"add_cms_page":"0","stockType":0,"ebayStoreCategory":null,"amazonFedas":"","conditionApi":{"names":{"name":"New","lang":"en"},"id":0},"0":null,"condition":{"names":{"name":"New","lang":"en"},"id":0},"rakutenCategoryId":44471,"isShippableByAmazon":false,"feedbackCount":0,"isSubscribable":false,"ageRestriction":3,"isSerialNumber":false,"mainVariationId":29900,"position":0,"revenueAccount":0,"ebayStoreCategory2":null},"skus":[{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":4,"accountId":0,"createdAt":"2017-02-15T14:22:26+01:00","initialSku":"23510+LED2","deletedAt":null,"variationId":29900,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":91918,"sku":"23510+LED2","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":4,"accountId":1,"createdAt":"2017-02-15T14:22:26+01:00","initialSku":"23510+LED2","deletedAt":null,"variationId":29900,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":182155,"sku":"23510+LED2","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":4,"accountId":2,"createdAt":"2017-02-15T14:22:26+01:00","initialSku":"23510+LED2","deletedAt":null,"variationId":29900,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":95986,"sku":"23510+LED2","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":4,"accountId":3,"createdAt":"2017-02-15T14:22:26+01:00","initialSku":"23510+LED2","deletedAt":null,"variationId":29900,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":129156,"sku":"23510+LED2","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":4,"accountId":4,"createdAt":"2017-02-15T14:22:26+01:00","initialSku":"23510+LED2","deletedAt":null,"variationId":29900,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":246818,"sku":"23510+LED2","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":4,"accountId":5,"createdAt":"2017-02-15T14:22:26+01:00","initialSku":"23510+LED2","deletedAt":null,"variationId":29900,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":277811,"sku":"23510+LED2","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":4,"accountId":6,"createdAt":"2017-12-05T11:02:01+01:00","initialSku":"23510+LED2_mfn","deletedAt":null,"variationId":29900,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":599431,"sku":"23510+LED2_mfn","updatedAt":"2017-12-05T11:01:34+01:00","status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"newSkuFromOtherAccount","isActive":false,"marketId":4,"accountId":7,"createdAt":"2017-12-20T12:39:47+01:00","initialSku":"23510+LED2","deletedAt":null,"variationId":29900,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":635571,"sku":"23510+LED2","updatedAt":"2017-12-20T12:39:09+01:00","status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"newSkuFromOtherAccount","isActive":false,"marketId":4,"accountId":8,"createdAt":"2018-04-23T15:20:46+02:00","initialSku":"23510+LED2","deletedAt":null,"variationId":29900,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":716626,"sku":"23510+LED2","updatedAt":"2018-04-23T15:20:46+02:00","status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"newSkuFromOtherAccount","isActive":false,"marketId":4,"accountId":9,"createdAt":"2018-04-23T14:40:13+02:00","initialSku":"23510+LED2_mfn","deletedAt":null,"variationId":29900,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":698787,"sku":"23510+LED2_mfn","updatedAt":"2018-04-23T14:40:16+02:00","status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":5,"accountId":0,"createdAt":"2017-02-15T14:22:26+01:00","initialSku":"81036367","deletedAt":null,"variationId":29900,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":117485,"sku":"81036367","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":7,"accountId":0,"createdAt":"2017-03-20T15:05:55+01:00","initialSku":"29900","deletedAt":null,"variationId":29900,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2019-10-15T09:01:02+02:00","id":358895,"sku":"29900","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":102,"accountId":0,"createdAt":"2017-02-15T14:22:26+01:00","initialSku":"81036367-0","deletedAt":null,"variationId":29900,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":86967,"sku":"81036367-0","updatedAt":null,"status":"ACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":102,"accountId":2227,"createdAt":"2017-06-27T03:40:16+02:00","initialSku":"29900","deletedAt":null,"variationId":29900,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2018-11-05T02:59:31+01:00","id":499791,"sku":"29900","updatedAt":"2017-06-27T03:40:16+02:00","status":"ACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":102,"accountId":36279,"createdAt":"2018-01-03T09:30:09+01:00","initialSku":"29900","deletedAt":null,"variationId":29900,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2018-11-05T03:20:42+01:00","id":651700,"sku":"29900","updatedAt":"2018-01-03T09:29:21+01:00","status":"ACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":106,"accountId":0,"createdAt":"2017-04-13T01:39:28+02:00","initialSku":"29900","deletedAt":null,"variationId":29900,"parentSku":"81036367","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2017-05-02T21:47:28+02:00","id":444226,"sku":"29900","updatedAt":"2017-06-02T15:43:15+02:00","status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":106,"accountId":11,"createdAt":"2017-04-12T08:58:05+02:00","initialSku":"29900","deletedAt":null,"variationId":29900,"parentSku":"81036367","stockUpdatedAt":"2019-10-15T23:21:38+02:00","exportedAt":"2019-10-15T16:17:14+02:00","id":415919,"sku":"29900","updatedAt":"2019-10-15T23:21:38+02:00","status":"ACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":106,"accountId":12,"createdAt":"2017-12-08T21:23:58+01:00","initialSku":"29900","deletedAt":null,"variationId":29900,"parentSku":"81036367","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2017-12-13T19:59:20+01:00","id":615051,"sku":"29900","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":112,"accountId":0,"createdAt":"2017-10-12T10:31:35+02:00","initialSku":"29900","deletedAt":null,"variationId":29900,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2019-10-15T20:11:03+02:00","id":562954,"sku":"29900","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":116,"accountId":0,"createdAt":"2017-09-13T17:22:25+02:00","initialSku":"29900","deletedAt":null,"variationId":29900,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2017-09-17T14:44:49+02:00","id":545584,"sku":"29900","updatedAt":"2017-09-13T17:22:25+02:00","status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":121,"accountId":0,"createdAt":"2017-02-16T16:46:26+01:00","initialSku":"29900","deletedAt":null,"variationId":29900,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2017-08-31T08:57:19+02:00","id":332015,"sku":"29900","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":121.02,"accountId":0,"createdAt":"2017-08-31T09:02:46+02:00","initialSku":"29900","deletedAt":null,"variationId":29900,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2019-10-15T22:41:38+02:00","id":517505,"sku":"29900","updatedAt":"2017-08-31T09:02:46+02:00","status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":150,"accountId":0,"createdAt":"2019-01-31T11:24:37+01:00","initialSku":"29900","deletedAt":null,"variationId":29900,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2019-10-15T14:07:54+02:00","id":799488,"sku":"29900","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"}],"_meta":{"updatedAt":"2019-10-16T00:07:45+02:00"},"barcodes":[{"createdAt":"-0001-11-30T00:00:00+01:00","code":"4059157001312","referrers":[0,1,2,2.03,2.07,2.08,2.1,2.13,2.21,5,9,10,19,29,31,32,34,45,48,49,50,54,55,56,57,112,121,121.02,143,148,150],"name":"EAN 1","id":1,"type":"GTIN_13","updatedAt":"2017-05-17T09:56:43+02:00"},{"createdAt":"-0001-11-30T00:00:00+01:00","code":"4059157001312","referrers":[4],"name":"EAN Amazon Germany","id":18,"type":"GTIN_13","updatedAt":"2017-05-16T09:14:38+02:00"},{"createdAt":"-0001-11-30T00:00:00+01:00","code":"4059157001312","referrers":[106],"name":"EAN Rakuten","id":19,"type":"GTIN_13","updatedAt":"2017-05-16T09:15:04+02:00"},{"createdAt":"-0001-11-30T00:00:00+01:00","code":"4059157001312","referrers":[102],"name":"EAN real","id":20,"type":"GTIN_13","updatedAt":"2017-05-16T09:15:22+02:00"},{"createdAt":"-0001-11-30T00:00:00+01:00","code":"4059157001312","referrers":[148],"name":"DS Bestand Import","id":21,"type":"GTIN_13","updatedAt":"2019-01-02T15:51:21+01:00"}],"variation":{"intervalOrderQuantity":0,"automaticClientVisibility":0,"plenty_item_variation_base_auto_stock_list_invisible":"N","stockLimitation":1,"minimumOrderQuantity":1,"isUnavailableIfNetStockIsNotPositive":false,"packingUnits":0,"vatId":0,"relatedUpdatedAt":"2019-10-15T13:34:36+02:00","purchasePrice":8.78,"isActive":true,"widthMM":0,"number":"23510+LED2","createdAt":"2016-06-07T00:00:00+02:00","availableUntil":null,"isInvisibleIfNetStockIsNotPositive":true,"weightG":4990,"customs":0,"model":"IDAVA 25","id":29900,"updatedAt":"2019-10-15T13:34:36+02:00","hasCalculatedBundlePurchasePrice":true,"extraShippingCharge2":0,"availabilityUpdatedAt":"2019-03-06T08:21:24+01:00","isMain":true,"categoryVariationId":29900,"parentVariationQuantity":null,"plenty_item_variation_base_auto_stock_list_visible":"N","picking":null,"palletTypeId":null,"isVisibleIfNetStockIsPositive":true,"itemId":81036367,"propertyVariationId":"29900","automaticListVisibility":3,"operatingCosts":0,"plenty_item_variation_base_automatic_list_visibility":"3","mainWarehouseId":7,"name":"","mainVariationId":null,"activeChildren":"0","parentVariationId":null,"position":0,"hasCalculatedBundleNetWeight":null,"mayShowUnitPrice":true,"unitCombinationId":1,"salesPriceVariationId":29900,"releasedAt":"2016-06-07T00:00:00+02:00","weightNetG":0,"transportationCosts":6.9,"packingUnitTypeId":0,"hasCalculatedBundleWeight":null,"isAvailableIfNetStockIsPositive":false,"isHiddenInCategoryList":false,"availability":{"createdAt":"2019-08-07T11:04:16+02:00","averageDays":1,"names":{"createdAt":"2019-08-07T11:04:16+02:00","availabilityId":1,"name":"Delivery 1-2 days","id":2,"lang":"en","updatedAt":"2019-08-07T11:04:16+02:00"},"icon":"av1.gif?v=-1009971931","id":1,"updatedAt":"2019-08-07T11:04:16+02:00"},"bundleType":"bundle","isVisibleInListIfNetStockIsPositive":false,"plenty_item_variation_base_single_item_quantity_count":"0","tagVariationId":"29900","maximumOrderQuantity":null,"extraShippingCharge1":0,"unitsContained":1,"salesRank":0,"singleItemCount":0,"hasCalculatedBundleMovingAveragePrice":null,"heightMM":0,"externalId":"","priceCalculationId":null,"defaultShippingCosts":4.9,"marketVariationId":29900,"warehouseVariationId":29900,"lengthMM":0,"clientVariationId":29900,"isInvisibleInListIfNetStockIsNotPositive":false,"estimatedAvailableAt":null,"supplierVariationId":29900,"storageCosts":15,"movingAveragePrice":0},"facets":[],"tags":[],"filter":{"hasFacet":false,"hasClient":true,"hasChildren":false,"hasBarcode":true,"hasImage":true,"hasMarket":true,"hasDescriptionInLanguage":["cz","de","en","es","fr","it"],"isSalableAndActive":true,"hasName3InLanguage":["cz","de","en","es","fr","it"],"facets":[],"search":{"swedish":null,"german":{"search":null,"names":["Elegante LED Leuchtkugel f\u00fcr Ihren Au\u00dfenbereich mit Erdspie\u00df","Outdoor Erdspie\u00df Design Kugel Steck Lampe im Set inklusive 10W LED-Leuchtmittel","1x 10W E27 SMD-LED warmwei\u00df"],"name3":"1x 10W E27 SMD-LED warmwei\u00df","keywords":"rund, Strahler, Spot, Akzent, dekorativ, Kabel, EU Stecker, IP44, robust, wetterfest, elegant, designer, Luxus, Veranda, Grundst\u00fcck, Aussen, 23510, Kanlux","technicalData":"Leuchtentyp: Leuchtkugel Material: Kunststoff Farbe: wei\u00df Erdspie\u00df enthalten Schutzart: IP44","description":"Beschreibung &nbsp; Elegante Leuchtkugel f\u00fcr Ihren Au\u00dfenbereich!&nbsp;Dekorieren Sie Ihren Garten mit dieser stimmungsvollen Leuchtkugel. Das Lampengeh\u00e4use ist in Kunststoff wei\u00df ausgef\u00fchrt und gibt ein angenehmes und blendfreies Licht wieder. Im&nbsp;ausgeschalteten&nbsp;Zustand wirkt die Leuchte wie eine elegante Kugel und ist somit auch am Tag ein echter Hingucker!&nbsp;Nach Schutzart IP44 zertifiziert h\u00e4lt diese Leuchte auch starken \u00e4u\u00dferen Einfl\u00fcssen stand und bleibt Ihnen somit lange Zeit erhalten. &nbsp; LED-Strahler verbrauchen nur einen minimalen Anteil an Strom und liegen im Verbrauch sogar unter Energiesparleuchten. Dies schont die Umwelt und Ihren Geldbeutel.&nbsp;Ein hochwertiges, energiesparendes 10 Watt LED Leuchtmittel ist im Lieferumfang enthalten! &nbsp; Details &nbsp; \u2022 Hersteller: Kanlux\u2022 Artikelnummer: 23510\u2022 Leuchtentyp: Leuchtkugel\u2022 Material: Kunststoff\u2022 Farbe: wei\u00df\u2022 Erdspie\u00df enthalten\u2022 Schutzart: IP44\u2022 Kabell\u00e4nge: 3 Meter\u2022 Ma\u00dfe DxH in cm: 25x51\u2022 Ma\u00dfe Erdspie\u00df cm: 18&nbsp;\u2022 Fassung: 1x E27\u2022 Leuchtmittel im Lieferumfang: Ja\u2022 LED-Leuchtmittel: 1x 10 watt\u2022 Lichtstrom: 1x 806&nbsp;Lumen&nbsp;\u2022 Lichtfarbe: warmwei\u00df\u2022 Betriebsspannung: 230 Volt&nbsp;\u2022 Diese Leuchte ist geeignet f\u00fcr Leuchtmittel der Energieklassen: A++ bis E (Auf einer Skala von A++ bis E)\u2022 Diese Leuchte wird verkauft mit Leuchtmittel der Enerigeklasse: A+ (Auf einer Skala von A++ bis E) &nbsp; LED-Leuchtmittel Details &nbsp; \u2022 Leuchtmitteltyp: LED\u2022 Sockel: E27\u2022 Bauform: Kugel (wei\u00df-opal)\u2022 Material: Kunststoff\u2022 Energieeffizienzklasse: A+ (Auf einer Skala von A++ bis E) \u2022 Lichtstrom: 806 lm (Lumen)\u2022 Energieverbrauch: 10 kWh\/1000h\u2022 Farbtemperatur: 2700 K (Kelvin)\u2022 Lichtfarbe: warmwei\u00df\u2022 Farbwiedergabe (Ra): 80\u2022 Nennleistungsaufnahme: 10 W (Watt)\u2022 Energieersparnis: 80%\u2022 Bemessungsspitzenlichtst\u00e4rke: 100 cd (Candela)\u2022 Vergleich zur normalen Gl\u00fchbirne: 10 Watt = 60 Watt\u2022 Nennlebensdauer: 20.000 h (Stunden)\u2022 Schaltzyklen: 15.000x\u2022 Betriebsspannung: 220-240 V (Volt)\u2022 Netzfrequenz: 50 Hz (Hertz)\u2022 Quecksilbergehalt : 0 mg (Milligramm)\u2022 nomineller Halbwertswinkel: 200\u00b0 (Grad)\u2022 Umgebungstemperatur: -20\u00b0 bis +45\u00b0\u2022 Dimmbar: nein \u2022 Ma\u00dfe L x \u00d8 in mm: 112 x 60\u2022 Anlaufzeit bis 60%: 1s (Sekunden)\u2022 Z\u00fcndzeit: 0,5s (Sekunden)","propertyValues":["A+","https:\/\/www.etc-shop.de\/item\/images\/81036367\/1000x1000\/label-1.jpg","Premiumversand","1","auto_freeshipping","LAMPEN & M\u00d6BEL","AUSSENLEUCHTEN","Standard","https:\/\/www.etc-shop.de\/item\/images\/81017951\/1000x1000\/label-1.jpg",0.1,80],"categories":["Unsichtbar","Lampen & M\u00f6bel","Au\u00dfenleuchten","Steckleuchten"],"shortDescription":"","name2":"Outdoor Erdspie\u00df Design Kugel Steck Lampe im Set inklusive 10W LED-Leuchtmittel","name1":"Elegante LED Leuchtkugel f\u00fcr Ihren Au\u00dfenbereich mit Erdspie\u00df","properties":["LED Leuchtmittel inkl.","Strom","Wei\u00df","Energieeffizienzklasse","energylabel","Versandgruppe Amazon","Bearbeitungszeit Amazon","shipping_group","Kategorie","Kategorie2","CheckoutApproved","Google Shopping - Budget","Label","moebel.de CPC","moebel.de Factor Mobile"]},"spanish":null,"danish":null,"russian":null,"italian":null,"norwegian":null,"dutch":null,"turkish":null,"english":{"search":null,"names":["Elegant LED globe for your outdoor area with ground spike","Outdoor ground spike design ball plug lamp included 10W LED-Lamp","1x 10W E27 SMD-LED warm white"],"name3":"1x 10W E27 SMD-LED warm white","keywords":"round, spotlight, spot, accent, decorative, cable, EU plug, IP44, robust, weatherproof, elegant, designer, luxury, veranda, plot, exterior, 23510, Kanlux","technicalData":"Luminaire type: flare Material: Plastic Color white Ground spike included Protection class: IP44","description":"description Elegant flare for your outdoor area! Decorate your garden with this atmospheric globe. The lamp housing is made of white plastic and gives a pleasant and glare-free light again. When switched off, the lamp looks like an elegant ball and is therefore a real eye-catcher during the day! Certified to IP44, this luminaire also withstands strong external influences and thus remains with you for a long time. LED spotlights consume only a minimum amount of electricity and are even lower in energy consumption than energy-saving lamps. This protects the environment and your wallet. A high-quality, energy-saving 10 watt LED light bulb is included! details \u2022 Manufacturer: Kanlux \u2022 Article number: 23510 \u2022 Luminaire type: flare \u2022 Material: Plastic \u2022 Color white \u2022 Ground spike included \u2022 Degree of protection: IP44 \u2022 Cable length: 3 meters \u2022 Dimensions DxH in cm: 25x51 \u2022 measures ground spike cm: 18 \u2022 Socket: 1x E27 \u2022 Bulb included: Yes \u2022 LED bulbs: 1x 10w \u2022 Luminous flux: 1x 806 lumens \u2022 Light color: warm white \u2022 Operating voltage: 230 volts \u2022 This luminaire is suitable for bulbs of the energy classes: A ++ to E (on a scale from A ++ to E) \u2022 This lamp is sold with illuminant of the energy class: A + (on a scale from A ++ to E) LED bulb details \u2022 Lamp type: LED \u2022 Base: E27 \u2022 design: ball (white-opal) \u2022 Material: Plastic \u2022 Energy efficiency class: A + (on a scale from A ++ to E) \u2022 Luminous flux: 806 lm (lumens) \u2022 Energy consumption: 10 kWh \/ 1000h \u2022 Color temperature: 2700 K (Kelvin) \u2022 Light color: warm white \u2022 Color rendering (Ra): 80 \u2022 Rated power consumption: 10 W (Watt) \u2022 Energy savings: 80% \u2022 Rated peak luminous intensity: 100 cd (candela) \u2022 Compared to normal light bulb: 10 watts = 60 watts \u2022 Rated life: 20,000 h (hours) \u2022 Switching cycles: 15,000x \u2022 Operating voltage: 220-240 V (Volt) \u2022 Mains frequency: 50 Hz (Hertz) \u2022 Mercury content: 0 mg (milligrams) \u2022 nominal half-value angle: 200 \u00b0 (degrees) \u2022 Ambient temperature: -20 \u00b0 to + 45 \u00b0 \u2022 Dimmable: no \u2022 Dimensions L x \u00d8 in mm: 112 x 60 \u2022 Startup time up to 60%: 1s (seconds) \u2022 Ignition time: 0.5s (seconds)","propertyValues":["A+","auto_freeshipping","LAMPS & FUNITURE","OUTDOOR LIGHTING","Standard","https:\/\/www.etc-shop.de\/item\/images\/81017951\/1000x1000\/label-1.jpg",0.1,80],"categories":["Lamps & furniture","Outdoor lamps","Stake lamps"],"shortDescription":"","name2":"Outdoor ground spike design ball plug lamp included 10W LED-Lamp","name1":"Elegant LED globe for your outdoor area with ground spike","properties":["included LED lamps","current","white","energy efficiency class","energylabel","Shipping Group Amazon","Processing time Amazon","shipping_group","Kategorie","Kategorie2","CheckoutApproved","Google Shopping - Budget"]},"portuguese":null,"bulgarian":null,"romanian":null,"french":{"search":null,"names":["Globe LED \u00e9l\u00e9gant pour votre espace ext\u00e9rieur avec piquet de terre","La lampe de prise de boule de conception de pointe de terre ext\u00e9rieure a inclus 10W LED-lampe","1x 10W E27 SMD-LED blanc chaud"],"name3":"1x 10W E27 SMD-LED blanc chaud","keywords":"rond, spot, spot, accent, d\u00e9coratif, c\u00e2ble, prise UE, IP44, robuste, r\u00e9sistant aux intemp\u00e9ries, \u00e9l\u00e9gant, concepteur, luxe, v\u00e9randa, intrigue, ext\u00e9rieur, 23510, Kanlux","technicalData":"Type de luminaire: flare Mat\u00e9riel: plastique Couleur: blanc Pointe au sol incluse Classe de protection: IP44","description":"description Fus\u00e9e \u00e9l\u00e9gante pour votre espace ext\u00e9rieur! D\u00e9corez votre jardin avec ce globe atmosph\u00e9rique. Le bo\u00eetier de la lampe est en plastique blanc et donne \u00e0 nouveau une lumi\u00e8re agr\u00e9able et sans \u00e9blouissement. Lorsqu&#39;elle est \u00e9teinte, la lampe ressemble \u00e0 une balle \u00e9l\u00e9gante et est donc un vrai eye-catcher pendant la journ\u00e9e! Certifi\u00e9 IP44, ce luminaire r\u00e9siste \u00e9galement aux fortes influences ext\u00e9rieures et reste ainsi longtemps avec vous. Les projecteurs \u00e0 LED ne consomment qu&#39;une quantit\u00e9 minimale d&#39;\u00e9lectricit\u00e9 et consomment m\u00eame moins d&#39;\u00e9nergie que les lampes \u00e0 \u00e9conomie d&#39;\u00e9nergie. Cela prot\u00e8ge l&#39;environnement et votre portefeuille. Une ampoule LED haute qualit\u00e9 \u00e0 \u00e9conomie d&#39;\u00e9nergie de 10 watts est incluse! d\u00e9tails \u2022 Fabricant: Kanlux \u2022 Num\u00e9ro d&#39;article: 23510 \u2022 Type de luminaire: \u00e9vas\u00e9 \u2022 Mat\u00e9riel: plastique \u2022 Couleur: blanc \u2022 Pointe de terre incluse \u2022 Degr\u00e9 de protection: IP44 \u2022 Longueur du c\u00e2ble: 3 m\u00e8tres \u2022 Dimensions DxH en cm: 25x51 \u2022 mesure le pic de masse cm: 18 \u2022 Prise: 1x E27 \u2022 Ampoule incluse: Oui \u2022 Ampoules LED: 1x 10w \u2022 Flux lumineux: 1x 806 lumens \u2022 Couleur de la lumi\u00e8re: blanc chaud \u2022 Tension de fonctionnement: 230 volts \u2022 Ce luminaire convient aux ampoules des classes \u00e9nerg\u00e9tiques: A ++ \u00e0 E (sur une \u00e9chelle de A ++ \u00e0 E) \u2022 Cette lampe est vendue avec un illuminant de la classe \u00e9nerg\u00e9tique: A + (sur une \u00e9chelle de A ++ \u00e0 E) D\u00e9tails de l&#39;ampoule LED \u2022 Type de lampe: LED \u2022 Base: E27 \u2022 design: balle (blanc-opale) \u2022 Mat\u00e9riel: plastique \u2022 Classe d&#39;efficacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique: A + (sur une \u00e9chelle de A ++ \u00e0 E) \u2022 Flux lumineux: 806 lm (lumens) \u2022 Consommation d&#39;\u00e9nergie: 10 kWh \/ 1000h \u2022 Temp\u00e9rature de couleur: 2700 K (Kelvin) \u2022 Couleur de la lumi\u00e8re: blanc chaud \u2022 Rendu des couleurs (Ra): 80 \u2022 Consommation \u00e9lectrique nominale: 10 W (Watt) \u2022 \u00c9conomies d&#39;\u00e9nergie: 80% \u2022 Intensit\u00e9 lumineuse maximale nominale: 100 cd (candela) \u2022 Compar\u00e9 \u00e0 l&#39;ampoule normale: 10 watts = 60 watts \u2022 Vie nominale: 20 000 h (heures) \u2022 Cycles de commutation: 15 000 x \u2022 Tension de fonctionnement: 220-240 V (Volt) \u2022 Fr\u00e9quence du secteur: 50 Hz (Hertz) \u2022 Teneur en mercure: 0 mg (milligrammes) \u2022 angle nominal de demi-valeur: 200 \u00b0 (degr\u00e9s) \u2022 Temp\u00e9rature ambiante: -20 \u00b0 \u00e0 + 45 \u00b0 \u2022 Dimmable: non \u2022 Dimensions L x \u00d8 en mm: 112 x 60 \u2022 Temps de d\u00e9marrage jusqu&#39;\u00e0 60%: 1s (secondes) \u2022 Temps d&#39;allumage: 0.5s (secondes)","propertyValues":["A+","auto_freeshipping","LAMPES & MEUBLES","LUMINAIRES","3","https:\/\/www.etc-shop.de\/item\/images\/81017951\/1000x1000\/label-1.jpg",0.1,80],"categories":["Lampes & meubles","Eclairages ext\u00e9rieurs","Bornes \u00e0 piquer"],"shortDescription":"","name2":"La lampe de prise de boule de conception de pointe de terre ext\u00e9rieure a inclus 10W LED-lampe","name1":"Globe LED \u00e9l\u00e9gant pour votre espace ext\u00e9rieur avec piquet de terre","properties":["lampes \u00e0 LED incluses","courant","blanc","classe d'efficacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique","energylabel","Groupe d'exp\u00e9dition Amazon","Temps de traitement Amazon","shipping_group","Kategorie","Kategorie2","CheckoutApproved","Google Shopping - Budget"]},"czech":null},"hasName2InLanguage":["cz","de","en","es","fr","it"],"hasVariationImage":true,"hasActiveChildren":false,"hasItemImage":false,"hasSalesPrice":true,"hasSKU":true,"hasAttribute":false,"barcodes":["4059157001312","4059157001312","4059157001312","4059157001312","4059157001312"],"hasProperty":true,"isSalable":true,"hasAnyNameInLanguage":["cz","de","en","es","fr","it"],"hasCategory":true,"hasVariationProperties":true,"marketIdentNumbers":{"rsin":[],"epid":[],"ups":[],"asin":"B01GSWY7T8"},"names":{"german":{"hasName1":true,"hasName2":true,"hasName3":true,"hasAny":true},"spanish":{"hasName1":true,"hasName2":true,"hasName3":true,"hasAny":true},"english":{"hasName1":true,"hasName2":true,"hasName3":true,"hasAny":true},"italian":{"hasName1":true,"hasName2":true,"hasName3":true,"hasAny":true},"french":{"hasName1":true,"hasName2":true,"hasName3":true,"hasAny":true},"czech":{"hasName1":true,"hasName2":true,"hasName3":true,"hasAny":true}},"hasSupplier":true,"hasManufacturer":true,"hasAnyName":true,"hasName1InLanguage":["cz","de","en","es","fr","it"]},"unit":{"unitOfMeasurement":"C62","createdAt":"2017-02-15T14:01:59+01:00","names":{"name":"piece","unitId":1,"lang":"en"},"id":1,"position":1,"isDecimalPlacesAllowed":false,"content":1,"updatedAt":"2017-02-15T14:01:59+01:00"},"texts":{"name3":"1x 10W E27 SMD-LED warm white","keywords":"round, spotlight, spot, accent, decorative, cable, EU plug, IP44, robust, weatherproof, elegant, designer, luxury, veranda, plot, exterior, 23510, Kanlux","technicalData":"<ul><li> Luminaire type: flare <\/li><li> Material: Plastic <\/li><li> Color white <\/li><li> Ground spike included <\/li><li> Protection class: IP44 <\/li><\/ul>","description":"<div class=\"Stil1\"> description <\/div><div class=\"Stil2\"><\/div><div class=\"Stil2\"> Elegant flare for your outdoor area! <br><br> Decorate your garden with this atmospheric globe. The lamp housing is made of white plastic and gives a pleasant and glare-free light again. When switched off, the lamp looks like an elegant ball and is therefore a real eye-catcher during the day! <br><br> Certified to IP44, this luminaire also withstands strong external influences and thus remains with you for a long time. <\/div><div class=\"Stil2\"><\/div><div class=\"Stil2\"> LED spotlights consume only a minimum amount of electricity and are even lower in energy consumption than energy-saving lamps. This protects the environment and your wallet. <br><br> A high-quality, energy-saving 10 watt LED light bulb is included! <\/div><div class=\"Stil2\"><\/div><div class=\"Stil1\"> details <\/div><div class=\"Stil2\"><\/div><div class=\"Stil2\"> \u2022 Manufacturer: Kanlux <br> \u2022 Article number: 23510 <br> \u2022 Luminaire type: flare <br> \u2022 Material: Plastic <br> \u2022 Color white <br> \u2022 Ground spike included <br> \u2022 Degree of protection: IP44 <br> \u2022 Cable length: 3 meters <br> \u2022 Dimensions DxH in cm: 25x51 <br> \u2022 measures ground spike cm: 18 <br><br> \u2022 Socket: 1x E27 <br> \u2022 Bulb included: Yes <br> \u2022 LED bulbs: 1x 10w <br> \u2022 Luminous flux: 1x 806 lumens <br> \u2022 Light color: warm white <br> \u2022 Operating voltage: 230 volts <br><br> \u2022 This luminaire is suitable for bulbs of the energy classes: A ++ to E (on a scale from A ++ to E) <br> \u2022 This lamp is sold with illuminant of the energy class: A + (on a scale from A ++ to E) <\/div><div class=\"Stil2\"><\/div><div class=\"Stil1\"> LED bulb details <\/div><div class=\"Stil2\"><\/div><div class=\"Stil2\"><p> \u2022 Lamp type: LED <br> \u2022 Base: E27 <br> \u2022 design: ball (white-opal) <br> \u2022 Material: Plastic <br> \u2022 Energy efficiency class: A + (on a scale from A ++ to E) <\/p><p> \u2022 Luminous flux: 806 lm (lumens) <br> \u2022 Energy consumption: 10 kWh \/ 1000h <br> \u2022 Color temperature: 2700 K (Kelvin) <br> \u2022 Light color: warm white <br> \u2022 Color rendering (Ra): 80 <br> \u2022 Rated power consumption: 10 W (Watt) <br> \u2022 Energy savings: 80% <br> \u2022 Rated peak luminous intensity: 100 cd (candela) <br> \u2022 Compared to normal light bulb: 10 watts = 60 watts <br> \u2022 Rated life: 20,000 h (hours) <br> \u2022 Switching cycles: 15,000x <br> \u2022 Operating voltage: 220-240 V (Volt) <br> \u2022 Mains frequency: 50 Hz (Hertz) <br> \u2022 Mercury content: 0 mg (milligrams) <br> \u2022 nominal half-value angle: 200 \u00b0 (degrees) <br> \u2022 Ambient temperature: -20 \u00b0 to + 45 \u00b0 <br> \u2022 Dimmable: no <\/p><p> \u2022 Dimensions L x \u00d8 in mm: 112 x 60 <br> \u2022 Startup time up to 60%: 1s (seconds) <br> \u2022 Ignition time: 0.5s (seconds) <\/p><\/div>","shortDescription":"","lang":"en","name2":"Outdoor ground spike design ball plug lamp included 10W LED-Lamp","name1":"Elegant LED globe for your outdoor area with ground spike","metaDescription":"","urlPath":"elegant-led-globe-for-your-outdoor-area-with-ground-spike"},"variationProperties":[{"values":[],"property":{"cast":"selection","referrer":["1.00","2.00","2.01","2.02","2.03","0.00","2.07","2.04","2.05","2.09","2.06","2.08","2.11","2.12","2.10","2.13","2.15","2.14","2.16","2.18","2.20","2.21","2.17","2.19","2.22","3.00","4.00","4.01","4.02","4.03","4.05","4.04","4.06","4.08","4.07","4.21","4.22","5.00","6.00","7.00","8.00","9.00","11.00","10.00","12.00","13.00","14.00","15.00","16.00","17.00","18.00","19.00","20.00","21.00","22.00","23.00","25.00","24.00","27.00","28.00","26.00","29.00","31.00","30.00","32.00","33.00","34.00","35.00","36.00","37.00","40.00","39.00","38.00","41.00","42.00","43.00","45.00","44.00","46.00","48.00","47.00","49.00","50.00","51.00","52.00","54.00","53.00","55.00","57.00","56.00","58.00","102.00","101.00","103.00","104.00","104.01","104.02","104.03","104.04","104.05","104.06","104.08","104.07","104.21","105.00","104.22","107.00","106.00","108.00","106.02","108.02","108.03","109.00","110.00","112.00","111.00","113.00","114.00","115.00","116.00","117.00","118.00","119.00","120.00","121.00","121.02","122.00","124.00","123.00","126.00","125.00","127.00","130.00","131.00","133.00","134.00","132.00","136.00","135.00","137.00","138.00","139.00","142.00","144.00","145.00","143.00","143.02","148.00","147.00","149.00","150.00","152.00","153.00","154.00","155.00","160.10","160.00"],"names":{"name":"Manufacturer","description":"","lang":"en"},"clients":[2227,17490,36280,36279],"display":[],"options":{"units":["C62","C62"]},"groups":[{"names":{"name":"General","description":"","lang":"en"},"id":16,"position":0}],"id":102,"position":1},"id":53801}],"defaultCategories":[{"linklist":false,"manually":true,"level":4,"plentyId":2227,"parentCategoryId":937,"id":942,"right":"all","type":"item","sitemap":false}],"sorting":{"german":{"name3":"1x 10W E27 SMD-LED warmwei\u00df","name2":"Outdoor Erdspie\u00df Design Kugel Steck Lampe im Set inklusive 10W LED-Leuchtmittel","name1":"Elegante LED Leuchtkugel f\u00fcr Ihren Au\u00dfenbereich mit Erdspie\u00df"},"spanish":{"name3":"1x 10W E27 SMD-LED blanco c\u00e1lido","name2":"L\u00e1mpara de clavija de bola con dise\u00f1o de clavija de tierra al aire libre incluida L\u00e1mpara LED de 10W","name1":"Elegante globo LED para uso en exteriores con punta de tierra"},"priceByClient":[{"min":"19.90","avg":"19.90","max":"19.90"},{"min":"19.90","avg":"19.90","max":"19.90"},{"min":"19.90","avg":"19.90","max":"19.90"},{"min":"19.90","avg":"19.90","max":"19.90"}],"priceByClientDynamic":[{"min":"19.90","avg":"19.90","max":"19.90"},{"min":"19.90","avg":"19.90","max":"19.90"},{"min":"19.90","avg":"19.90","max":"19.90"},{"min":"19.90","avg":"19.90","max":"19.90"}],"price":{"min":19.9,"avg":29.768,"max":39.9},"english":{"name3":"1x 10W E27 SMD-LED warm white","name2":"Outdoor ground spike design ball plug lamp included 10W LED-Lamp","name1":"Elegant LED globe for your outdoor area with ground spike"},"italian":{"name3":"1x 10W E27 SMD-LED bianco caldo","name2":"Lampada da terra con spina a sfera per esterno con lampada a LED da 10W inclusa","name1":"Elegante globo a LED per la tua area esterna con picchetto da terra"},"french":{"name3":"1x 10W E27 SMD-LED blanc chaud","name2":"La lampe de prise de boule de conception de pointe de terre ext\u00e9rieure a inclus 10W LED-lampe","name1":"Globe LED \u00e9l\u00e9gant pour votre espace ext\u00e9rieur avec piquet de terre"},"manufacturer":{"nameExternal":"etc-shop","name":"etc-shop"},"czech":{"name3":"1x 10W E27 SMD-LED warmwei\u00df","name2":"Outdoor Erdspie\u00df Design Kugel Steck Lampe im Set inklusive 10W LED-Leuchtmittel","name1":"Elegante LED Leuchtkugel f\u00fcr Ihren Au\u00dfenbereich mit Erdspie\u00df"}},"ids":{"clients":["2227","17490","36279","36280"],"suppliers":["8504624"],"facetValues":[],"attributeValues":[],"barcodes":[1,18,19,20,21],"facets":[],"tags":[],"itemId":81036367,"markets":["1.00","2.00","2.08","2.10","4.01","4.04","4.05","4.06","5.00","9.00","10.00","19.00","29.00","31.00","32.00","34.00","45.00","48.00","54.00","59.00","102.00","106.00","106.02","121.02","148.00","150.00"],"variationProperties":[102],"itemAttributeValue":"81036367","attributes":[],"categories":{"all":["915","916","937","942"],"branches":["942"]},"salesPrices":["1","13","14","15","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","36","37","38","40","41","42","43","44","46","47","52"],"properties":[536,549,596,620,655,657,658,726,727,728,729,733,758,781,782],"variationPropertySelections":[192]},"attributes":[],"crossSelling":[{"itemId":81036134,"isDynamic":false,"relationship":"replacementpart"},{"itemId":81059325,"isDynamic":false,"relationship":"replacementpart"}],"salesPrices":[{"isDisplayedByDefault":true,"settings":{"clients":["-1"],"referrers":[0,1,9,10,12,13,16,19,21,22,25,28,29,31,32,41,42,43,44,45,49,50,52,57,58,121.02],"customerClasses":["-1"],"countries":["-1"],"currencies":["-1"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:54","names":[],"price":"19.90","interval":"none","id":"1","position":"0","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-09-12 09:06:50"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[4.01,4.21],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["-1"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"28.80","interval":"none","id":"13","position":"30","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:43:13"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["-1"],"referrers":[5,34,48,54,59,102,150],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"28.80","interval":"none","id":"14","position":"70","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:22:26"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[2,2.03,2.07,2.08,2.1,2.13,2.21],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"38.80","interval":"none","id":"15","position":"18","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:43:00"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[4.04],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"39.90","interval":"none","id":"17","position":"40","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:43:20"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["-1"],"referrers":[4.05],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"39.90","interval":"none","id":"18","position":"60","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2018-04-23 14:28:06"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[55,56,143],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"39.90","interval":"none","id":"19","position":"90","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:27:25"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[2,2.03,2.07,2.08,2.1,2.13,2.21],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR","GBP"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"38.80","interval":"none","id":"20","position":"19","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:43:07"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[2,2.03,2.07,2.08,2.1,2.13,2.21],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"24.90","interval":"none","id":"21","position":"10","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:42:39"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490","36280"],"referrers":[4.02],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR","GBP"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"36.90","interval":"none","id":"22","position":"50","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:43:27"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[2,2.03,2.07,2.08,2.1,2.13,2.21],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"22.20","interval":"none","id":"23","position":"12","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:42:46"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[2,2.03,2.07,2.08,2.1,2.13,2.21],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["-1"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"29.90","interval":"none","id":"24","position":"15","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:42:52"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[106],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"29.90","interval":"none","id":"25","position":"80","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-22 09:43:42"},{"isDisplayedByDefault":true,"settings":{"clients":["-1"],"referrers":[47],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["-1"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"19.90","interval":"none","id":"26","position":"3","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:42:25"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[2,2.03,2.07,2.08,2.1,2.13,2.21],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 16:54:36","names":[],"price":"25.50","interval":"none","id":"36","position":"11","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:42:00"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[2,2.03,2.07,2.08,2.1,2.13,2.21],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 17:31:00","names":[],"price":"29.90","interval":"none","id":"37","position":"13","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2017-02-17 11:49:09"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[102],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-05-22 09:19:39","names":[],"price":"26.90","interval":"none","id":"38","position":"71","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2017-05-22 09:19:55"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","36279"],"referrers":[2,2.03,2.07,2.08,2.1,2.13,2.21],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR","GBP"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-11-23 12:58:39","names":[],"price":"22.20","interval":"none","id":"40","position":"16","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-08-16 13:21:26"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","36280"],"referrers":[2,2.03,2.07,2.08,2.1,2.13,2.21],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-11-23 12:59:48","names":[],"price":"29.90","interval":"none","id":"41","position":"17","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2017-11-27 15:07:05"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["36279","36280"],"referrers":[4.06],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-11-27 14:23:30","names":[],"price":"39.90","interval":"none","id":"42","position":"61","isLiveConversion":false,"updatedAt":"2018-04-23 14:27:48"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["36279"],"referrers":[106],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-12-12 08:17:33","names":[],"price":"24.90","interval":"none","id":"43","position":"81","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2017-12-13 09:29:00"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["36279"],"referrers":[102],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-12-13 09:29:57","names":[],"price":"24.90","interval":"none","id":"44","position":"72","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2017-12-13 14:41:19"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[47],"customerClasses":["5"],"countries":["67"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2018-01-15 09:01:02","names":[],"price":"26.90","interval":"none","id":"46","position":"33","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2018-01-15 09:01:02"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[47],"customerClasses":["5"],"countries":["67"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2018-01-15 09:01:30","names":[],"price":"29.90","interval":"none","id":"47","position":"34","isLiveConversion":false,"updatedAt":"2018-01-15 09:01:30"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227"],"referrers":[54],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2019-09-24 12:07:48","names":[],"price":"24.80","interval":"none","id":"52","position":"73","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-09-24 12:08:54"}],"stock":{"net":5},"properties":[{"surcharge":0,"texts":[],"selection":null,"property":{"surcharge":0,"isShownOnItemList":true,"isShownInPdf":false,"unit":null,"names":{"name":"included LED lamps","description":"included LED lamps","lang":"en","propertyId":"536"},"isShownAtCheckout":false,"valueType":"text","isOderProperty":false,"isShownAsAdditionalCosts":false,"propertyGroupId":70,"backendName":"LED inkl.","isShownOnItemPage":false,"comment":"","id":536,"position":3,"isSearchable":true,"updatedAt":"2017-01-12T13:39:06+01:00"},"valueInt":null,"valueFloat":null,"group":{"names":{"name":"functions","description":"functions","propertyGroupId":"70","lang":"en"},"ottoComponent":0,"isSurchargePercental":false,"backendName":"Lampen - Funktion","id":70,"orderPropertyGroupingType":"multi","updatedAt":"2017-01-11T15:37:00+01:00"}},{"surcharge":0,"texts":[],"selection":null,"property":{"surcharge":0,"isShownOnItemList":true,"isShownInPdf":false,"unit":null,"names":{"name":"current","description":"current","lang":"en","propertyId":"549"},"isShownAtCheckout":false,"valueType":"text","isOderProperty":false,"isShownAsAdditionalCosts":false,"propertyGroupId":71,"backendName":"Stromanschl.","isShownOnItemPage":false,"comment":"","id":549,"position":2,"isSearchable":true,"updatedAt":"2017-01-12T13:52:43+01:00"},"valueInt":null,"valueFloat":null,"group":{"names":{"name":"operating","description":"operating","propertyGroupId":"71","lang":"en"},"ottoComponent":0,"isSurchargePercental":false,"backendName":"Lampen - Betrieb","id":71,"orderPropertyGroupingType":"multi","updatedAt":"2017-01-11T15:41:33+01:00"}},{"surcharge":0,"texts":[],"selection":null,"property":{"surcharge":0,"isShownOnItemList":true,"isShownInPdf":false,"unit":null,"names":{"name":"white","description":"white","lang":"en","propertyId":"596"},"isShownAtCheckout":false,"valueType":"text","isOderProperty":false,"isShownAsAdditionalCosts":false,"propertyGroupId":79,"backendName":"Wei\u00df","isShownOnItemPage":false,"comment":"","id":596,"position":11,"isSearchable":true,"updatedAt":"2017-02-14T14:11:53+01:00"},"valueInt":null,"valueFloat":null,"group":{"names":{"name":"colour","description":"colour","propertyGroupId":"79","lang":"en"},"ottoComponent":0,"isSurchargePercental":false,"backendName":"Lampen - Farbe","id":79,"orderPropertyGroupingType":"multi","updatedAt":"2017-01-11T15:48:53+01:00"}},{"surcharge":0,"texts":null,"selection":{"name":"A+","description":"A+","id":15,"lang":"en","propertyId":620},"property":{"surcharge":0,"isShownOnItemList":false,"isShownInPdf":false,"unit":null,"names":{"name":"energy efficiency class","description":"Energy efficiency class for lighting. All data refer to the current scale A ++ (very efficient) to E (less efficient).","lang":"en","propertyId":"620"},"isShownAtCheckout":false,"valueType":"selection","isOderProperty":false,"isShownAsAdditionalCosts":false,"propertyGroupId":80,"backendName":"energy_efficiency_class","isShownOnItemPage":true,"comment":"","id":620,"position":1000,"isSearchable":false,"updatedAt":"2019-09-20T11:21:49+02:00"},"valueInt":null,"valueFloat":null,"group":{"names":{"name":"energy efficiency class","description":"energy efficiency class","propertyGroupId":"80","lang":"en"},"ottoComponent":0,"isSurchargePercental":false,"backendName":"Energieeffizienzklasse","id":80,"orderPropertyGroupingType":"none","updatedAt":"2017-01-11T15:49:43+01:00"}},{"surcharge":0,"texts":[],"selection":null,"property":{"surcharge":0,"isShownOnItemList":false,"isShownInPdf":false,"unit":null,"names":{"name":"energylabel","description":"","lang":"en","propertyId":"655"},"isShownAtCheckout":false,"valueType":"text","isOderProperty":false,"isShownAsAdditionalCosts":false,"propertyGroupId":86,"backendName":"energylabel","isShownOnItemPage":true,"comment":"","id":655,"position":3010,"isSearchable":false,"updatedAt":"2017-11-21T13:23:21+01:00"},"valueInt":null,"valueFloat":null,"group":{"names":{"name":"real,-","description":"","propertyGroupId":"86","lang":"en"},"ottoComponent":0,"isSurchargePercental":false,"backendName":"real,-","id":86,"orderPropertyGroupingType":"none","updatedAt":"2017-07-12T15:09:48+02:00"}},{"surcharge":0,"texts":{"valueId":580981,"lang":"en","value":"https:\/\/www.etc-shop.de\/item\/images\/81017951\/1000x1000\/label-1.jpg"},"selection":null,"property":{"surcharge":0,"isShownOnItemList":false,"isShownInPdf":false,"unit":null,"names":[],"isShownAtCheckout":false,"valueType":"text","isOderProperty":false,"isShownAsAdditionalCosts":false,"propertyGroupId":80,"backendName":"Label","isShownOnItemPage":true,"comment":"","id":758,"position":1001,"isSearchable":false,"updatedAt":"2018-03-19T15:01:22+01:00"},"valueInt":null,"valueFloat":null,"group":{"names":{"name":"energy efficiency class","description":"energy efficiency class","propertyGroupId":"80","lang":"en"},"ottoComponent":0,"isSurchargePercental":false,"backendName":"Energieeffizienzklasse","id":80,"orderPropertyGroupingType":"none","updatedAt":"2017-01-11T15:49:43+01:00"}}],"prices":{"default":{"price":{"value":19.9,"formatted":"EUR19.90"},"unitPrice":{"value":19.9,"formatted":"EUR19.90"},"basePrice":"EUR19.90 \/ piece","baseLot":1,"baseUnit":"C62","baseSinglePrice":19.9,"minimumOrderQuantity":1,"contactClassDiscount":{"percent":0,"amount":0},"categoryDiscount":{"percent":0,"amount":0},"currency":"EUR","vat":{"id":0,"value":19},"isNet":false,"data":{"salesPriceId":1,"price":19.9,"priceNet":16.72268907563,"basePrice":19.9,"basePriceNet":16.72268907563,"unitPrice":19.9,"unitPriceNet":16.72268907563,"customerClassDiscountPercent":0,"customerClassDiscount":0,"customerClassDiscountNet":0,"categoryDiscountPercent":0,"categoryDiscount":0,"categoryDiscountNet":0,"vatId":0,"vatValue":19,"currency":"EUR","interval":"none","conversionFactor":1,"minimumOrderQuantity":"1.00","updatedAt":"2018-01-25 08:57:58"}},"rrp":null,"specialOffer":null,"graduatedPrices":[{"price":{"value":19.9,"formatted":"EUR19.90"},"unitPrice":{"value":19.9,"formatted":"EUR19.90"},"basePrice":"EUR19.90 \/ piece","baseLot":1,"baseUnit":"C62","baseSinglePrice":19.9,"minimumOrderQuantity":1,"contactClassDiscount":{"percent":0,"amount":0},"categoryDiscount":{"percent":0,"amount":0},"currency":"EUR","vat":{"id":0,"value":19},"isNet":false,"data":{"salesPriceId":1,"price":19.9,"priceNet":16.72268907563,"basePrice":19.9,"basePriceNet":16.72268907563,"unitPrice":19.9,"unitPriceNet":16.72268907563,"customerClassDiscountPercent":0,"customerClassDiscount":0,"customerClassDiscountNet":0,"categoryDiscountPercent":0,"categoryDiscount":0,"categoryDiscountNet":0,"vatId":0,"vatValue":19,"currency":"EUR","interval":"none","conversionFactor":1,"minimumOrderQuantity":"1.00","updatedAt":"2018-01-25 08:57:58"}}]},"groupedAttributes":[]}},{"score":null,"id":"29901","data":{"images":{"all":[{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/middle\/23510-1-LED3.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/full\/23510-1-LED3.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/secondPreview\/23510-1-LED3.jpg","md5Checksum":"0c53d392738b5bec7ad386e368643091","itemId":81036368,"path":"S3:81036368:23510-1-LED3.jpg","createdAt":"2016-06-08 16:00:56","cleanImageName":"23510-1-LED3.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/preview\/23510-1-LED3.jpg","size":41916,"width":1000,"id":215181,"position":1,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"0c53d392738b5bec7ad386e368643091","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/middle\/23510-002.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/full\/23510-002.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/secondPreview\/23510-002.jpg","md5Checksum":"f09c3a9a70b9b214c4dc242b83ffef8a","itemId":81036368,"path":"S3:81036368:23510-002.jpg","createdAt":"2018-05-07 15:28:51","cleanImageName":"23510-002.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/preview\/23510-002.jpg","size":138686,"width":1000,"id":395989,"position":10,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"5fe7faa0ce574354f177c6a5c0bc4a0e","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/middle\/23512-2.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/full\/23512-2.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/secondPreview\/23512-2.jpg","md5Checksum":"cfeca7c4ee8346951b46db6371ffe1cb","itemId":81036368,"path":"S3:81036368:23512-2.jpg","createdAt":"2016-06-07 11:42:14","cleanImageName":"23512-2.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/preview\/23512-2.jpg","size":250379,"width":1000,"id":214643,"position":11,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"cfeca7c4ee8346951b46db6371ffe1cb","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/middle\/23510-8.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/full\/23510-8.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/secondPreview\/23510-8.jpg","md5Checksum":"16d4bf2fcf7f0aaeae70a5ce38999b6c","itemId":81036368,"path":"S3:81036368:23510-8.jpg","createdAt":"2016-09-01 15:52:04","cleanImageName":"23510-8.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/preview\/23510-8.jpg","size":233135,"width":1000,"id":237850,"position":12,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"16d4bf2fcf7f0aaeae70a5ce38999b6c","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/middle\/23510-4.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/full\/23510-4.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/secondPreview\/23510-4.jpg","md5Checksum":"a406ea33168453688b71431c816de59d","itemId":81036368,"path":"S3:81036368:23510-4.jpg","createdAt":"2016-06-07 11:42:15","cleanImageName":"23510-4.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/preview\/23510-4.jpg","size":22331,"width":500,"id":214645,"position":13,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"a406ea33168453688b71431c816de59d","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":472},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/middle\/21838zubehoer.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/full\/21838zubehoer.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/secondPreview\/21838zubehoer.jpg","md5Checksum":"184f541a78b8d2ed907a5d661fcd5908","itemId":81036368,"path":"S3:81036368:21838zubehoer.jpg","createdAt":"2018-03-08 15:29:07","cleanImageName":"21838zubehoer.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/preview\/21838zubehoer.jpg","size":64215,"width":1000,"id":382628,"position":14,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"184f541a78b8d2ed907a5d661fcd5908","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/middle\/23510-002RGB_1.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/full\/23510-002RGB_1.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/secondPreview\/23510-002RGB_1.jpg","md5Checksum":"517176c2ea003e22a535c3af91d78555","itemId":81036368,"path":"S3:81036368:23510-002RGB_1.jpg","createdAt":"2019-02-18 09:34:21","cleanImageName":"23510-002RGB_1.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/preview\/23510-002RGB_1.jpg","size":126186,"width":1000,"id":456442,"position":2,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"195a27ef98773a83181aed0b7b1888a8","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/middle\/label-1.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/full\/label-1.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/secondPreview\/label-1.jpg","md5Checksum":"a59a873a768c5e4c2608946ac4a43e52","itemId":81036368,"path":"S3:81036368:label-1.jpg","createdAt":"2016-06-09 13:38:12","cleanImageName":"label-1.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/preview\/label-1.jpg","size":73324,"width":500,"id":215458,"position":3,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"a59a873a768c5e4c2608946ac4a43e52","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/middle\/label-2.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/full\/label-2.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/secondPreview\/label-2.jpg","md5Checksum":"795aff5d6d5b40c0b1166d6c6a7f95e4","itemId":81036368,"path":"S3:81036368:label-2.jpg","createdAt":"2016-06-08 16:03:09","cleanImageName":"label-2.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/preview\/label-2.jpg","size":51793,"width":500,"id":215185,"position":4,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"86dea16b4898a26b4014e8930426990a","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/middle\/23510-0002.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/full\/23510-0002.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/secondPreview\/23510-0002.jpg","md5Checksum":"fc082d32d8b3c562a44273b2ab43d5ea","itemId":81036368,"path":"S3:81036368:23510-0002.jpg","createdAt":"2019-02-18 09:34:20","cleanImageName":"23510-0002.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/preview\/23510-0002.jpg","size":233769,"width":1000,"id":456441,"position":5,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"fc082d32d8b3c562a44273b2ab43d5ea","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/middle\/23510-002LED_1.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/full\/23510-002LED_1.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/secondPreview\/23510-002LED_1.jpg","md5Checksum":"139bdb71424f11821ce35e50537e67c1","itemId":81036368,"path":"S3:81036368:23510-002LED_1.jpg","createdAt":"2019-02-18 09:34:19","cleanImageName":"23510-002LED_1.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/preview\/23510-002LED_1.jpg","size":162133,"width":1000,"id":456440,"position":6,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"139bdb71424f11821ce35e50537e67c1","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/middle\/23510-02RGB_1.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/full\/23510-02RGB_1.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/secondPreview\/23510-02RGB_1.jpg","md5Checksum":"1f1ee099fd4ddbf0790aaf3108cab8b4","itemId":81036368,"path":"S3:81036368:23510-02RGB_1.jpg","createdAt":"2018-05-07 15:28:56","cleanImageName":"23510-02RGB_1.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/preview\/23510-02RGB_1.jpg","size":198767,"width":1000,"id":395991,"position":7,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"1f1ee099fd4ddbf0790aaf3108cab8b4","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/middle\/23510-02LED-2er.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/full\/23510-02LED-2er.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/secondPreview\/23510-02LED-2er.jpg","md5Checksum":"250fd388cce95e95d6ee349c61dba874","itemId":81036368,"path":"S3:81036368:23510-02LED-2er.jpg","createdAt":"2018-05-07 15:28:48","cleanImageName":"23510-02LED-2er.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/preview\/23510-02LED-2er.jpg","size":190357,"width":1000,"id":395988,"position":8,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"0ce193063db01ed50c7066e3194d0636","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/middle\/23510-002LED.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/full\/23510-002LED.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/secondPreview\/23510-002LED.jpg","md5Checksum":"cfb0683a1f8550bb66e5ac3034ce8d14","itemId":81036368,"path":"S3:81036368:23510-002LED.jpg","createdAt":"2018-05-07 15:28:53","cleanImageName":"23510-002LED.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/preview\/23510-002LED.jpg","size":148538,"width":1000,"id":395990,"position":9,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"4dfa44a26f1b05f1ce3bb4f15ffcbe3d","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000}],"variation":[{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/middle\/23510-1-LED3.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/full\/23510-1-LED3.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/secondPreview\/23510-1-LED3.jpg","md5Checksum":"0c53d392738b5bec7ad386e368643091","itemId":81036368,"path":"S3:81036368:23510-1-LED3.jpg","createdAt":"2016-06-08 16:00:56","cleanImageName":"23510-1-LED3.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/preview\/23510-1-LED3.jpg","size":41916,"width":1000,"id":215181,"position":1,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"0c53d392738b5bec7ad386e368643091","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/middle\/23510-002.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/full\/23510-002.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/secondPreview\/23510-002.jpg","md5Checksum":"f09c3a9a70b9b214c4dc242b83ffef8a","itemId":81036368,"path":"S3:81036368:23510-002.jpg","createdAt":"2018-05-07 15:28:51","cleanImageName":"23510-002.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/preview\/23510-002.jpg","size":138686,"width":1000,"id":395989,"position":10,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"5fe7faa0ce574354f177c6a5c0bc4a0e","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/middle\/23512-2.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/full\/23512-2.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/secondPreview\/23512-2.jpg","md5Checksum":"cfeca7c4ee8346951b46db6371ffe1cb","itemId":81036368,"path":"S3:81036368:23512-2.jpg","createdAt":"2016-06-07 11:42:14","cleanImageName":"23512-2.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/preview\/23512-2.jpg","size":250379,"width":1000,"id":214643,"position":11,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"cfeca7c4ee8346951b46db6371ffe1cb","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/middle\/23510-8.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/full\/23510-8.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/secondPreview\/23510-8.jpg","md5Checksum":"16d4bf2fcf7f0aaeae70a5ce38999b6c","itemId":81036368,"path":"S3:81036368:23510-8.jpg","createdAt":"2016-09-01 15:52:04","cleanImageName":"23510-8.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/preview\/23510-8.jpg","size":233135,"width":1000,"id":237850,"position":12,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"16d4bf2fcf7f0aaeae70a5ce38999b6c","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/middle\/23510-4.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/full\/23510-4.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/secondPreview\/23510-4.jpg","md5Checksum":"a406ea33168453688b71431c816de59d","itemId":81036368,"path":"S3:81036368:23510-4.jpg","createdAt":"2016-06-07 11:42:15","cleanImageName":"23510-4.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/preview\/23510-4.jpg","size":22331,"width":500,"id":214645,"position":13,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"a406ea33168453688b71431c816de59d","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":472},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/middle\/21838zubehoer.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/full\/21838zubehoer.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/secondPreview\/21838zubehoer.jpg","md5Checksum":"184f541a78b8d2ed907a5d661fcd5908","itemId":81036368,"path":"S3:81036368:21838zubehoer.jpg","createdAt":"2018-03-08 15:29:07","cleanImageName":"21838zubehoer.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/preview\/21838zubehoer.jpg","size":64215,"width":1000,"id":382628,"position":14,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"184f541a78b8d2ed907a5d661fcd5908","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/middle\/23510-002RGB_1.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/full\/23510-002RGB_1.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/secondPreview\/23510-002RGB_1.jpg","md5Checksum":"517176c2ea003e22a535c3af91d78555","itemId":81036368,"path":"S3:81036368:23510-002RGB_1.jpg","createdAt":"2019-02-18 09:34:21","cleanImageName":"23510-002RGB_1.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/preview\/23510-002RGB_1.jpg","size":126186,"width":1000,"id":456442,"position":2,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"195a27ef98773a83181aed0b7b1888a8","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/middle\/label-1.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/full\/label-1.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/secondPreview\/label-1.jpg","md5Checksum":"a59a873a768c5e4c2608946ac4a43e52","itemId":81036368,"path":"S3:81036368:label-1.jpg","createdAt":"2016-06-09 13:38:12","cleanImageName":"label-1.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/preview\/label-1.jpg","size":73324,"width":500,"id":215458,"position":3,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"a59a873a768c5e4c2608946ac4a43e52","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/middle\/label-2.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/full\/label-2.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/secondPreview\/label-2.jpg","md5Checksum":"795aff5d6d5b40c0b1166d6c6a7f95e4","itemId":81036368,"path":"S3:81036368:label-2.jpg","createdAt":"2016-06-08 16:03:09","cleanImageName":"label-2.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/preview\/label-2.jpg","size":51793,"width":500,"id":215185,"position":4,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"86dea16b4898a26b4014e8930426990a","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/middle\/23510-0002.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/full\/23510-0002.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/secondPreview\/23510-0002.jpg","md5Checksum":"fc082d32d8b3c562a44273b2ab43d5ea","itemId":81036368,"path":"S3:81036368:23510-0002.jpg","createdAt":"2019-02-18 09:34:20","cleanImageName":"23510-0002.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/preview\/23510-0002.jpg","size":233769,"width":1000,"id":456441,"position":5,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"fc082d32d8b3c562a44273b2ab43d5ea","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/middle\/23510-002LED_1.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/full\/23510-002LED_1.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/secondPreview\/23510-002LED_1.jpg","md5Checksum":"139bdb71424f11821ce35e50537e67c1","itemId":81036368,"path":"S3:81036368:23510-002LED_1.jpg","createdAt":"2019-02-18 09:34:19","cleanImageName":"23510-002LED_1.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/preview\/23510-002LED_1.jpg","size":162133,"width":1000,"id":456440,"position":6,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"139bdb71424f11821ce35e50537e67c1","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/middle\/23510-02RGB_1.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/full\/23510-02RGB_1.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/secondPreview\/23510-02RGB_1.jpg","md5Checksum":"1f1ee099fd4ddbf0790aaf3108cab8b4","itemId":81036368,"path":"S3:81036368:23510-02RGB_1.jpg","createdAt":"2018-05-07 15:28:56","cleanImageName":"23510-02RGB_1.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/preview\/23510-02RGB_1.jpg","size":198767,"width":1000,"id":395991,"position":7,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"1f1ee099fd4ddbf0790aaf3108cab8b4","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/middle\/23510-02LED-2er.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/full\/23510-02LED-2er.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/secondPreview\/23510-02LED-2er.jpg","md5Checksum":"250fd388cce95e95d6ee349c61dba874","itemId":81036368,"path":"S3:81036368:23510-02LED-2er.jpg","createdAt":"2018-05-07 15:28:48","cleanImageName":"23510-02LED-2er.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/preview\/23510-02LED-2er.jpg","size":190357,"width":1000,"id":395988,"position":8,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"0ce193063db01ed50c7066e3194d0636","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000},{"hasLinkedVariations":"1","urlMiddle":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/middle\/23510-002LED.jpg","url":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/full\/23510-002LED.jpg","urlSecondPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/secondPreview\/23510-002LED.jpg","md5Checksum":"cfb0683a1f8550bb66e5ac3034ce8d14","itemId":81036368,"path":"S3:81036368:23510-002LED.jpg","createdAt":"2018-05-07 15:28:53","cleanImageName":"23510-002LED.jpg","urlPreview":"https:\/\/cdn02.plentymarkets.com\/9krpwzxa6mmo\/item\/images\/81036368\/preview\/23510-002LED.jpg","size":148538,"width":1000,"id":395990,"position":9,"fileType":"jpeg","md5ChecksumOriginal":"4dfa44a26f1b05f1ce3bb4f15ffcbe3d","updatedAt":"2019-10-09 11:33:29","height":1000}]},"item":{"storeSpecial":null,"customsTariffNumber":"","itemType":"default","couponRestriction":0,"ebayCategory2":null,"producingCountry":{"names":{"name":"Germany","lang":"en"},"isoCode2":"DE","isoCode3":"DEU","name":"Deutschland","id":1},"flags":{"flag2":{"name":"without","icon":"0","id":"0","text":"0"},"flag1":{"name":"bombblack","icon":"bombblack.png","id":"8","text":"8 Merkmale fertig"}},"amazonFbaPlatform":0,"ownerId":null,"manufacturer":{"externalName":"etc-shop","name":"etc-shop","logo":"","id":"86","position":"0"},"feedback":0,"createdAt":"2016-06-07T00:00:00+02:00","amazonProductType":55,"feedbackDecimal":0,"maximumOrderQuantity":0,"gimahhot":"1","id":81036368,"isShippingPackage":false,"ebayPresetId":1,"updatedAt":"2019-09-03T11:05:54+02:00","ebayCategory":null,"add_cms_page":"0","stockType":0,"ebayStoreCategory":null,"amazonFedas":"","conditionApi":{"names":{"name":"New","lang":"en"},"id":0},"0":null,"condition":{"names":{"name":"New","lang":"en"},"id":0},"rakutenCategoryId":44471,"isShippableByAmazon":false,"feedbackCount":0,"isSubscribable":false,"ageRestriction":3,"isSerialNumber":false,"mainVariationId":29901,"position":0,"revenueAccount":0,"ebayStoreCategory2":null},"skus":[{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":4,"accountId":0,"createdAt":"2017-02-15T14:22:26+01:00","initialSku":"23510+LED3","deletedAt":null,"variationId":29901,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":91919,"sku":"23510+LED3","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":4,"accountId":1,"createdAt":"2017-02-15T14:22:26+01:00","initialSku":"23510+LED3","deletedAt":null,"variationId":29901,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":182156,"sku":"23510+LED3","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":4,"accountId":2,"createdAt":"2017-02-15T14:22:26+01:00","initialSku":"23510+LED3","deletedAt":null,"variationId":29901,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":95987,"sku":"23510+LED3","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":4,"accountId":3,"createdAt":"2017-02-15T14:22:26+01:00","initialSku":"23510+LED3","deletedAt":null,"variationId":29901,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":129157,"sku":"23510+LED3","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":4,"accountId":4,"createdAt":"2017-02-15T14:22:26+01:00","initialSku":"23510+LED3","deletedAt":null,"variationId":29901,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":246819,"sku":"23510+LED3","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":4,"accountId":5,"createdAt":"2017-02-15T14:22:26+01:00","initialSku":"23510+LED3","deletedAt":null,"variationId":29901,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":277812,"sku":"23510+LED3","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":4,"accountId":6,"createdAt":"2017-12-05T11:02:01+01:00","initialSku":"23510+LED3_mfn","deletedAt":null,"variationId":29901,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":599432,"sku":"23510+LED3_mfn","updatedAt":"2017-12-05T11:01:34+01:00","status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"newSkuFromOtherAccount","isActive":false,"marketId":4,"accountId":7,"createdAt":"2017-12-20T12:39:48+01:00","initialSku":"23510+LED3","deletedAt":null,"variationId":29901,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":635572,"sku":"23510+LED3","updatedAt":"2017-12-20T12:39:09+01:00","status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"newSkuFromOtherAccount","isActive":false,"marketId":4,"accountId":8,"createdAt":"2018-04-23T15:20:46+02:00","initialSku":"23510+LED3","deletedAt":null,"variationId":29901,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":716627,"sku":"23510+LED3","updatedAt":"2018-04-23T15:20:46+02:00","status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"newSkuFromOtherAccount","isActive":false,"marketId":4,"accountId":9,"createdAt":"2018-04-23T14:40:13+02:00","initialSku":"23510+LED3_mfn","deletedAt":null,"variationId":29901,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":698788,"sku":"23510+LED3_mfn","updatedAt":"2018-04-23T14:40:16+02:00","status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":5,"accountId":0,"createdAt":"2017-02-15T14:22:26+01:00","initialSku":"81036368","deletedAt":null,"variationId":29901,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":117487,"sku":"81036368","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":7,"accountId":0,"createdAt":"2017-03-20T12:10:05+01:00","initialSku":"29901","deletedAt":null,"variationId":29901,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2019-10-15T09:01:02+02:00","id":350444,"sku":"29901","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":102,"accountId":0,"createdAt":"2017-02-15T14:22:26+01:00","initialSku":"81036368-0","deletedAt":null,"variationId":29901,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":null,"id":87056,"sku":"81036368-0","updatedAt":null,"status":"ACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":102,"accountId":2227,"createdAt":"2017-06-26T23:48:41+02:00","initialSku":"29901","deletedAt":null,"variationId":29901,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2018-11-05T02:59:31+01:00","id":490376,"sku":"29901","updatedAt":"2017-06-26T23:48:41+02:00","status":"ACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":102,"accountId":36279,"createdAt":"2018-01-03T09:30:09+01:00","initialSku":"29901","deletedAt":null,"variationId":29901,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2018-11-05T03:20:42+01:00","id":651701,"sku":"29901","updatedAt":"2018-01-03T09:29:21+01:00","status":"ACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":106,"accountId":0,"createdAt":"2017-04-13T01:39:28+02:00","initialSku":"29901","deletedAt":null,"variationId":29901,"parentSku":"81036368","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2017-05-02T21:47:28+02:00","id":444227,"sku":"29901","updatedAt":"2017-06-02T15:43:15+02:00","status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":106,"accountId":11,"createdAt":"2017-04-12T08:58:34+02:00","initialSku":"29901","deletedAt":null,"variationId":29901,"parentSku":"81036368","stockUpdatedAt":"2019-10-15T23:21:38+02:00","exportedAt":"2019-10-15T16:17:14+02:00","id":418557,"sku":"29901","updatedAt":"2019-10-15T23:21:38+02:00","status":"ACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":106,"accountId":12,"createdAt":"2017-12-08T21:23:58+01:00","initialSku":"29901","deletedAt":null,"variationId":29901,"parentSku":"81036368","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2017-12-13T19:59:20+01:00","id":615052,"sku":"29901","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":112,"accountId":0,"createdAt":"2017-10-12T10:31:35+02:00","initialSku":"29901","deletedAt":null,"variationId":29901,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2019-10-15T20:11:03+02:00","id":562955,"sku":"29901","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":116,"accountId":0,"createdAt":"2017-09-13T17:22:25+02:00","initialSku":"29901","deletedAt":null,"variationId":29901,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2017-09-17T14:44:49+02:00","id":545585,"sku":"29901","updatedAt":"2017-09-13T17:22:25+02:00","status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":121,"accountId":0,"createdAt":"2017-02-16T16:46:26+01:00","initialSku":"29901","deletedAt":null,"variationId":29901,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2017-08-31T09:02:46+02:00","id":332016,"sku":"29901","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":121.02,"accountId":0,"createdAt":"2017-08-31T09:07:34+02:00","initialSku":"29901","deletedAt":null,"variationId":29901,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2019-10-15T23:42:30+02:00","id":519461,"sku":"29901","updatedAt":"2017-08-31T09:07:34+02:00","status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":143,"accountId":0,"createdAt":"2017-05-12T12:01:48+02:00","initialSku":"29901","deletedAt":null,"variationId":29901,"parentSku":"81036368","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2019-10-15T15:29:19+02:00","id":479677,"sku":"29901","updatedAt":"2018-01-13T02:43:13+01:00","status":"INACTIVE"},{"additionalInformation":"","isActive":false,"marketId":150,"accountId":0,"createdAt":"2019-02-13T20:44:59+01:00","initialSku":"29901","deletedAt":null,"variationId":29901,"parentSku":"","stockUpdatedAt":null,"exportedAt":"2019-10-15T14:07:54+02:00","id":812305,"sku":"29901","updatedAt":null,"status":"INACTIVE"}],"_meta":{"updatedAt":"2019-10-16T00:07:49+02:00"},"barcodes":[{"createdAt":"-0001-11-30T00:00:00+01:00","code":"4059157001435","referrers":[0,1,2,2.03,2.07,2.08,2.1,2.13,2.21,5,9,10,19,29,31,32,34,45,48,49,50,54,55,56,57,112,121,121.02,143,148,150],"name":"EAN 1","id":1,"type":"GTIN_13","updatedAt":"2017-05-17T09:56:43+02:00"},{"createdAt":"-0001-11-30T00:00:00+01:00","code":"4059157001435","referrers":[4],"name":"EAN Amazon Germany","id":18,"type":"GTIN_13","updatedAt":"2017-05-16T09:14:38+02:00"},{"createdAt":"-0001-11-30T00:00:00+01:00","code":"4059157001435","referrers":[106],"name":"EAN Rakuten","id":19,"type":"GTIN_13","updatedAt":"2017-05-16T09:15:04+02:00"},{"createdAt":"-0001-11-30T00:00:00+01:00","code":"4059157001435","referrers":[102],"name":"EAN real","id":20,"type":"GTIN_13","updatedAt":"2017-05-16T09:15:22+02:00"},{"createdAt":"-0001-11-30T00:00:00+01:00","code":"4059157001435","referrers":[148],"name":"DS Bestand Import","id":21,"type":"GTIN_13","updatedAt":"2019-01-02T15:51:21+01:00"}],"variation":{"intervalOrderQuantity":0,"automaticClientVisibility":0,"plenty_item_variation_base_auto_stock_list_invisible":"N","stockLimitation":1,"minimumOrderQuantity":1,"isUnavailableIfNetStockIsNotPositive":false,"packingUnits":0,"vatId":0,"relatedUpdatedAt":"2019-10-15T13:39:22+02:00","purchasePrice":12.49,"isActive":true,"widthMM":0,"number":"23510+LED3","createdAt":"2016-06-07T00:00:00+02:00","availableUntil":null,"isInvisibleIfNetStockIsNotPositive":true,"weightG":4990,"customs":0,"model":"IDAVA 25","id":29901,"updatedAt":"2019-10-15T13:39:22+02:00","hasCalculatedBundlePurchasePrice":true,"extraShippingCharge2":0,"availabilityUpdatedAt":"2019-03-20T02:43:41+01:00","isMain":true,"categoryVariationId":29901,"parentVariationQuantity":null,"plenty_item_variation_base_auto_stock_list_visible":"N","picking":null,"palletTypeId":null,"isVisibleIfNetStockIsPositive":true,"itemId":81036368,"propertyVariationId":"29901","automaticListVisibility":3,"operatingCosts":0,"plenty_item_variation_base_automatic_list_visibility":"3","mainWarehouseId":7,"name":"","mainVariationId":null,"activeChildren":"0","parentVariationId":null,"position":0,"hasCalculatedBundleNetWeight":null,"mayShowUnitPrice":true,"unitCombinationId":1,"salesPriceVariationId":29901,"releasedAt":"2016-06-09T00:00:00+02:00","weightNetG":0,"transportationCosts":4.9,"packingUnitTypeId":0,"hasCalculatedBundleWeight":null,"isAvailableIfNetStockIsPositive":false,"isHiddenInCategoryList":false,"availability":{"createdAt":"2019-08-07T11:04:16+02:00","averageDays":1,"names":{"createdAt":"2019-08-07T11:04:16+02:00","availabilityId":1,"name":"Delivery 1-2 days","id":2,"lang":"en","updatedAt":"2019-08-07T11:04:16+02:00"},"icon":"av1.gif?v=-1009971931","id":1,"updatedAt":"2019-08-07T11:04:16+02:00"},"bundleType":"bundle","isVisibleInListIfNetStockIsPositive":false,"plenty_item_variation_base_moving_average_price":null,"tagVariationId":"29901","maximumOrderQuantity":null,"extraShippingCharge1":0,"unitsContained":1,"salesRank":0,"singleItemCount":0,"hasCalculatedBundleMovingAveragePrice":null,"heightMM":0,"externalId":"","priceCalculationId":21,"defaultShippingCosts":4.9,"marketVariationId":29901,"warehouseVariationId":29901,"lengthMM":0,"clientVariationId":29901,"isInvisibleInListIfNetStockIsNotPositive":false,"estimatedAvailableAt":null,"supplierVariationId":29901,"storageCosts":15,"movingAveragePrice":0},"facets":[],"tags":[],"filter":{"hasFacet":false,"hasClient":true,"hasChildren":false,"hasBarcode":true,"hasImage":true,"hasMarket":true,"hasDescriptionInLanguage":["cz","de","en","es","fr","it"],"isSalableAndActive":true,"hasName3InLanguage":["cz","de","en","es","fr","it"],"facets":[],"search":{"swedish":null,"german":{"search":null,"names":["RGB LED Leuchtkugel f\u00fcr Ihren Au\u00dfenbereich mit Erdspie\u00df","Erdspie\u00df Leuchte Kugel Lampe Farbwechsel im Set inklusive 7W RGB LED Leuchtmittel","1x 7W E27 RGB LED"],"name3":"1x 7W E27 RGB LED","keywords":"23510, Dimmer, dimmbar, schaltbar, Au\u00dfen, Outdoor, Strahler, Spot, Akzent, dekorativ, Kabel, EU Stecker, IP44, robust, wetterfest, elegant, designer, Luxus","technicalData":"Leuchtentyp: Leuchtkugel Material: Kunststoff Farbe: wei\u00df Erdspie\u00df enthalten Schutzart: IP44","description":"Beschreibung &nbsp; Elegante Leuchtkugel f\u00fcr Ihren Au\u00dfenbereich!&nbsp; Dekorieren Sie Ihren Garten mit dieser stimmungsvollen Leuchtkugel. Das Lampengeh\u00e4use ist in Kunststoff wei\u00df ausgef\u00fchrt und gibt ein angenehmes und blendfreies Licht wieder. Im ausgeschalteten Zustand wirkt die Leuchte wie eine elegante Kugel und ist somit auch am Tag ein echter Hingucker!&nbsp;Nach Schutzart IP44 zertifiziert h\u00e4lt diese Leuchte auch starken \u00e4u\u00dferen Einfl\u00fcssen stand und bleibt Ihnen somit lange Zeit erhalten.&nbsp;Dank verschiedener Farben entscheiden Sie, ob Sie die Atmosph\u00e4re in Ihrem Garten erh\u00f6hen, Ihre Veranda aufpeppen oder Ihrem Hof eine Extraportion Style&nbsp;verpassen m\u00f6chten. Mit der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung k\u00f6nnen Sie bequem Ihre Design Leuchten ein- und ausschalten sowie dimmen.&nbsp;LED-Strahler verbrauchen nur einen minimalen Anteil an Strom und liegen im Verbrauch sogar unter Energiesparleuchten.&nbsp;Ein hochwertiges, energiesparendes 7 Watt LED Leuchtmittel ist im Lieferumfang enthalten. Details &nbsp; \u2022 Hersteller: Kanlux\u2022 Artikelnummer: 23510\u2022 Leuchtentyp: Leuchtkugel\u2022 Material: Kunststoff\u2022 Farbe: wei\u00df\u2022 Erdspie\u00df enthalten\u2022 Schutzart: IP44\u2022 Kabell\u00e4nge: 3 Meter\u2022 Ma\u00dfe DxH in cm: 25x51\u2022 Ma\u00dfe Erdspie\u00df cm: 18&nbsp;\u2022 Fassung: 1x E27\u2022 Leuchtmittel enthalten: Ja\u2022 Leistung Leuchtmittel: 1x 7 Watt\u2022 Lichtstrom gesamt: 470 Lumen&nbsp;\u2022 Lichtfarbe: warmwei\u00df\u2022 Fernbedienung: Nur f\u00fcr Leuchtmittel\u2022 Stromversorgung: 220V bis 240V, 50Hz bis 60 Hz&nbsp;&nbsp;\u2022 Diese Leuchte ist geeignet f\u00fcr Leuchtmittel der Energieklassen: A++ bis E (Auf einer Skala von A++ bis E)\u2022 Diese Leuchte wird verkauft mit Leuchtmittel der Energieklasse: A (Auf einer Skala von A++ bis E &nbsp; &nbsp; Details Leuchtmittel &nbsp; \u2022 Hersteller: Globo\u2022 Artikelnummer: 10675\u2022 Leuchtmitteltyp: RGB-LED\u2022 Sockel: E27\u2022 Material: Metall silber, Glas opal\u2022 Lichtfarbe: RGB-Farbmodus&nbsp;\u2022 Energieeffizienzklasse: A (Auf einer Skala von A++ bis E)&nbsp;\u2022 Lichtstrom: 470 lm (Lumen)\u2022 Energieverbrauch: 7 kWh\/1000h\u2022 Farbtemperatur: 3000 K (Kelvin)\u2022 Lichtfarbe: warmwei\u00df\u2022 Farbwiedergabe (CRI): &gt;80.1\u2022 Energieersparnis: 83%\u2022 Nennleistungsaufnahme: 7 W (Watt)\u2022 Nennlebensdauer: 25.000 h (Stunden)\u2022 Schaltzyklen: 12.500x\u2022 Betriebsspannung: 220-240 V (Volt)\u2022 Netzfrequenz: 50 Hz (Hertz)\u2022 Quecksilbergehalt : 0 mg (Milligramm)\u2022 Vergleich zu normale Gl\u00fchbirne: 7W - 45W\u2022 Umgebungstemperatur:-20\u00b0C bis +40\u00b0C\u2022 Dimmbar: ja&nbsp;\u2022 Verwendung mit Sensor\/Timer m\u00f6glich: ja\u2022 Nomineller Halbwertswinkel: 120\u00b0 (Grad)\u2022 Ma\u00dfe \u00d8xH in cm: 6x11\u2022 Anlaufzeit bis 100%: 0,5 Sek. (Sekunden)&nbsp;IR-Fernbedienung\u2022 RGB-Auswahl&nbsp;\u2022 Farbwechselfunktion: verschiedene Geschwindigkeiten\u2022 Dimmbar mit Fernbedienung (Stufenweise und flie\u00dfend)\u2022 Memory Funktion\u2022 Ma\u00dfe BxH: 50x85mm","propertyValues":["A","https:\/\/www.etc-shop.de\/item\/images\/81036368\/1000x1000\/label-1.jpg","Premiumversand","1","auto_freeshipping","LAMPEN & M\u00d6BEL","AUSSENLEUCHTEN","Standard","https:\/\/www.etc-shop.de\/item\/images\/81027566\/1000x1000\/label-1.jpg",0.1,80],"categories":["Unsichtbar","Lampen & M\u00f6bel","Au\u00dfenleuchten","Steckleuchten"],"shortDescription":"","name2":"Erdspie\u00df Leuchte Kugel Lampe Farbwechsel im Set inklusive 7W RGB LED Leuchtmittel","name1":"RGB LED Leuchtkugel f\u00fcr Ihren Au\u00dfenbereich mit Erdspie\u00df","properties":["Farbige LEDs","LED Leuchtmittel inkl.","Fernbedienung inkl.","Dimmbar","Strom","Wei\u00df","Energieeffizienzklasse","energylabel","Versandgruppe Amazon","Bearbeitungszeit Amazon","shipping_group","Kategorie","Kategorie2","CheckoutApproved","Google Shopping - Budget","Label","moebel.de CPC","moebel.de Factor Mobile"]},"spanish":null,"danish":null,"russian":null,"italian":null,"norwegian":null,"dutch":null,"turkish":null,"english":{"search":null,"names":["RGB LED flare for your outdoor area with ground stake","Ground spike lamp patio lawn ball color changes in the set including 7W RGB LED bulb","1x 7W E27 RGB LED"],"name3":"1x 7W E27 RGB LED","keywords":"23510, dimmers, dimming, switchable, outside, outdoor, spotlight, spot, accent, decorative, cable, EU plug, IP44, rugged, weather-resistant, elegant, designer, luxury","technicalData":"Type: Flare Material: Plastic Color: white Contain Earth spike Protection class: IP44","description":"Description &nbsp; Elegant flare for your outdoor area! Decorate your garden with this atmospheric flare. The lamp housing is made of plastic white and is again a pleasant, glare-free light. Switched off the lamp looks like an elegant ball and is thus also a day a real eye-catcher!Certified in accordance with protection type IP44 this lamp can withstand even strong external influences and retained you so long time.&nbsp;Thanks to different colors, you decide whether you increase the atmosphere in your garden, spice up your porch or an extra style to your yard would miss. With the included remote control you can easily design your lights on and turn off and Dim.LED spotlight consume only a minimum amount of power and are in use even under installed.A high-quality, energy-saving 7 watt LED bulb is included. Details &nbsp; \u2022 Manufacturer: Kanlux\u2022 Article number: 23510\u2022Type of lamps: Flare\u2022 Material: plastic\u2022 Colour: white\u2022 Ground stake included\u2022 Protection type: IP44\u2022 Cable length: 3 m\u2022 DxH dimensions in cm: 25 x 51\u2022 Dimensions ground spike cm: 18\u2022 Version: 1 x E27\u2022 Bulb included: Yes\u2022 Performance bulbs: 1 x 7 Watt\u2022 Total luminous flux: 470 lumens\u2022 Light colour: warm white\u2022 Remote control: only for light sources\u2022 Power supply: 220V to 240V, 50 Hz to 60 Hz\u2022 This lamp is suitable for light sources of energy classes: A++ to E (on a scale from A++ to E)\u2022 This lamp is sold with bulbs of the energy class: A (on a scale from A++ to E &nbsp; &nbsp; Details bulbs &nbsp; \u2022 Manufacturer: Globo\u2022 Article number: 10675\u2022 Lighting type: RGB LED\u2022 Base: E27\u2022 Material: metal silver, glass opal\u2022 Colour: RGB color mode&nbsp;\u2022 Energy efficiency class: A (on a scale from A++ to E)\u2022 Luminous flux: 470 lm (lumens)\u2022 Energy consumption: kWh 7 \/ 1000 h\u2022 Colour temperature: 3000 K (Kelvin)\u2022 Light colour: warm white\u2022 Colour rendering (CRI): &gt; &gt; 80.1\u2022 Energy savings: 83%\u2022 Power consumption: 7 W (watt)\u2022 Nominal service life: 25,000 h (hours)\u2022 Switching cycles: 12,500 x\u2022 Operating voltage: 220-240 V (Volt)\u2022 Mains frequency: 50 Hz (Hertz)\u2022 Mercury content: 0 mg (milligrams)\u2022 Comparison to ordinary light bulb: 7W - 45W\u2022 Ambient temperature:-20 \u00b0 C to + 40 \u00b0 C\u2022 Dimmable: Yes\u2022 Use with possible sensor\/timer: Yes\u2022 Nominal half value angle: 120\u00b0 (degrees)\u2022 \u00d8xH dimensions in cm: 6 x 11\u2022 Lead time up to 100%: 0.5 sec (seconds)IR remote control\u2022 RGB colours\u2022 Color changing function: different speeds\u2022 Dimmable with remote control (progressive and flowing)\u2022 Memory function\u2022 Dimensions Wxh: 50x85mm","propertyValues":["A","auto_freeshipping","LAMPS & FUNITURE","OUTDOOR LIGHTING","Standard","https:\/\/www.etc-shop.de\/item\/images\/81027566\/1000x1000\/label-1.jpg",0.1,80],"categories":["Lamps & furniture","Outdoor lamps","Stake lamps"],"shortDescription":"","name2":"Ground spike lamp patio lawn ball color changes in the set including 7W RGB LED bulb","name1":"RGB LED flare for your outdoor area with ground stake","properties":["coloured LEDs","included LED lamps","included remote control","dimmable","current","white","energy efficiency class","energylabel","Shipping Group Amazon","Processing time Amazon","shipping_group","Kategorie","Kategorie2","CheckoutApproved","Google Shopping - Budget"]},"portuguese":null,"bulgarian":null,"romanian":null,"french":{"search":null,"names":["Une boule lumineuse \u00e0 DEL avec une brochette pour le jardin","Boule lumineuse DEL RVB luminaire ext\u00e9rieur brochette jardin terrasse lampe LED changeur de couleur","1x 7W E27 RGB LED"],"name3":"1x 7W E27 RGB LED","keywords":"23510, gradateurs, gradation, commutable, dehors, ext\u00e9rieur, projecteur, spot, c\u00e2ble d\u00e9coratif, accent, bouchon, IP44, robuste, r\u00e9sistant aux intemp\u00e9ries, \u00e9l\u00e9gant, design, luxe des EU","technicalData":"producteur: Kanlux num\u00e9ro d'article: 23510 type: boule lumineuse&nbsp; mat\u00e9riau: plastique&nbsp; couleur: blanc","description":"Description &nbsp; Une boule lumineuse \u00e9l\u00e9gante pour l'ext\u00e9rieur de la maison.&nbsp; D\u00e9corez-vous votre jardin avec cette belle boule lumineuse.&nbsp; La bo\u00eetier de cette lampe est en plastique blanc et elle \u00e9mette la lumi\u00e8re agr\u00e9able.&nbsp; Cette lampe semble vraiment comme une boule \u00e9l\u00e9gante et de cette facon, elle sera vraiment un point de mire! Gr\u00e2ce \u00e0 la protection par IP44, cette lampe est r\u00e9sistante contre tous les intemp\u00e9ries.&nbsp; En comparaison avec les ampoules traditionnelles, les spots DEL consomment seulement un petit part de courant et et ils se posent sous les ampoules \u00e0 faible consommation d'\u00e9nergie qui concerne la consommation. Cela n'\u00e9pargne pas seulement de l'argent mais vous m\u00e9nagez aussi l'environnement. L'agent lumineux de grande qualit\u00e9 est contenu de la livraison !&nbsp; &nbsp; D\u00e9tails &nbsp; \u2022 producteur: Kanlux\u2022 num\u00e9ro d'article: 23510\u2022 type: boule lumineuse&nbsp;\u2022 mat\u00e9riau: plastique&nbsp;\u2022 couleur: blanc\u2022 brochette inlcu&nbsp;\u2022 protection: IP44\u2022 longueur du c\u00e2ble: 3 m\u00e8tres\u2022 dimensions diam\u00e8tre x hauteur: 25 x 51 cm&nbsp;\u2022 dimension brochette: 18cm&nbsp; \u2022 douille: 1x E27\u2022 agent lumineux inclu&nbsp;\u2022 r\u00e9alisation d'agent lumineux: 7 watts\u2022 flux lumineux: 560 lumen&nbsp;\u2022 couleur de la lumi\u00e8re: blanc chaud&nbsp;\u2022 tension: 220-240V, 50-60Hz (hertz) \u2022 Cette lampe s'approprie aux agents lumineux des classes d'\u00e9fficacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tiques: A++ - E (dans une graduation de A++ \u00e0 E)&nbsp;\u2022 Cette lampe sera vendue avec l'agent lumineux d'une classe d'\u00e9fficacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique: A&nbsp;&nbsp; &nbsp; D\u00e9tails d'agent lumineux &nbsp; \u2022 producteur: Globo\u2022 num\u00e9ro d'article: 10675\u2022 type: DEL RVB\u2022 culot: E27\u2022 mat\u00e9riau: m\u00e9tal argentin, verre opal&nbsp;\u2022 couleur de la lumi\u00e8re: 15 couleurs au choix\u2022 classe d'\u00e9fficacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique: A (Dans une graduation de A++ \u00e0 E) \u2022 flux lumineux: 470 lumen&nbsp;\u2022 consommation d'\u00e9nergie: 7 kWh\/1000h&nbsp;\u2022 temp\u00e9rature des couleurs: 3000K (kelvin)\u2022 couleur de la lumi\u00e8re: blanc chaud\u2022 puissance nominale lev\u00e9: 7 watts&nbsp;\u2022 \u00e9pargne d'\u00e9nergie: 83%&nbsp;\u2022 dur\u00e9e de vie nominale: 25000h (heures)&nbsp;\u2022 cycles de fonctionnement: 12500x&nbsp;\u2022 tension de service: 220-240V&nbsp;\u2022 fr\u00e9quence de r\u00e9seau: 50Hz&nbsp;\u2022 composant de mercure: 0 mg (milligrammes)&nbsp;\u2022 comparaison avec les ampoules traditionnelles: 7 watts est \u00e9quivalent \u00e0 45 watts&nbsp;\u2022 temp\u00e9rature ambiante: de -20\u00b0C \u00e0 +40\u00b0C\u2022 faire varier l'int\u00e9nsit\u00e9 de la lumi\u00e8re: oui&nbsp; \u2022 utilisation avec un capteur\/ minuteur: oui&nbsp;\u2022 dimensions diam\u00e8tre x hauteur: 6 x 11 mm&nbsp;\u2022 temps de d\u00e9marrage jusqu'\u00e0 100%: 0,5s (Secondes)&nbsp; T\u00c9LECOMMANDE INFRAROUGE&nbsp; \u2022 choix RVB (15 couleurs au choix)\u2022 changeur des couleurs: diff\u00e9rents vitesses\u2022 variable l'int\u00e9nsit\u00e9 de la lumi\u00e8re avec la t\u00e9l\u00e9commande&nbsp;\u2022 fonction m\u00e9moire&nbsp;\u2022 dimensions largeur x hauteur: 50 x 85 mm&nbsp;&nbsp; &nbsp;","propertyValues":["A","auto_freeshipping","LAMPES & MEUBLES","LUMINAIRES","3","https:\/\/www.etc-shop.de\/item\/images\/81027566\/1000x1000\/label-1.jpg",0.1,80],"categories":["Lampes & meubles","Eclairages ext\u00e9rieurs","Bornes \u00e0 piquer"],"shortDescription":"","name2":"Boule lumineuse DEL RVB luminaire ext\u00e9rieur brochette jardin terrasse lampe LED changeur de couleur","name1":"Une boule lumineuse \u00e0 DEL avec une brochette pour le jardin","properties":["LED color\u00e9es ","lampes \u00e0 LED incluses","t\u00e9l\u00e9commande incluse","dimmable","courant","blanc","classe d'efficacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique","energylabel","Groupe d'exp\u00e9dition Amazon","Temps de traitement Amazon","shipping_group","Kategorie","Kategorie2","CheckoutApproved","Google Shopping - Budget"]},"czech":null},"hasName2InLanguage":["cz","de","en","es","fr","it"],"hasVariationImage":true,"hasActiveChildren":false,"hasItemImage":false,"hasSalesPrice":true,"hasSKU":true,"hasAttribute":false,"barcodes":["4059157001435","4059157001435","4059157001435","4059157001435","4059157001435"],"hasProperty":true,"isSalable":true,"hasAnyNameInLanguage":["cz","de","en","es","fr","it"],"hasCategory":true,"hasVariationProperties":true,"marketIdentNumbers":{"rsin":[],"epid":[],"ups":[],"asin":"B01GTYVWM0"},"names":{"german":{"hasName1":true,"hasName2":true,"hasName3":true,"hasAny":true},"spanish":{"hasName1":true,"hasName2":true,"hasName3":true,"hasAny":true},"english":{"hasName1":true,"hasName2":true,"hasName3":true,"hasAny":true},"italian":{"hasName1":true,"hasName2":true,"hasName3":true,"hasAny":true},"french":{"hasName1":true,"hasName2":true,"hasName3":true,"hasAny":true},"czech":{"hasName1":true,"hasName2":true,"hasName3":false,"hasAny":true}},"hasSupplier":true,"hasManufacturer":true,"hasAnyName":true,"hasName1InLanguage":["cz","de","en","es","fr","it"]},"unit":{"unitOfMeasurement":"C62","createdAt":"2017-02-15T14:01:59+01:00","names":{"name":"piece","unitId":1,"lang":"en"},"id":1,"position":1,"isDecimalPlacesAllowed":false,"content":1,"updatedAt":"2017-02-15T14:01:59+01:00"},"texts":{"name3":"1x 7W E27 RGB LED","keywords":"23510, dimmers, dimming, switchable, outside, outdoor, spotlight, spot, accent, decorative, cable, EU plug, IP44, rugged, weather-resistant, elegant, designer, luxury","technicalData":"<ul>\t<li><span style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;\">Type: Flare<\/span><\/li>\t<li><span style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;\">Material: Plastic<\/span><\/li>\t<li><span style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;\">Color: white<\/span><\/li>\t<li><span style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;\">Contain Earth spike<\/span><\/li>\t<li><span style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;\">Protection class: IP44<\/span><\/li><\/ul>","description":"<div class=\"Stil1\">Description<\/div>\n<div class=\"Stil1\">&nbsp;<\/div>\n<div class=\"Stil2\">Elegant flare for your outdoor area!<\/div>\n<div class=\"Stil2\"><span style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;\">Decorate your garden with this atmospheric flare. The lamp housing is made of plastic white and is again a pleasant, glare-free light. Switched off the lamp looks like an elegant ball and is thus also a day a real eye-catcher!<\/span><br style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;\" \/><br style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;\" \/><span style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;\">Certified in accordance with protection type IP44 this lamp can withstand even strong external influences and retained you so long time.&nbsp;Thanks to different colors, you decide whether you increase the atmosphere in your garden, spice up your porch or an extra style to your yard would miss. With the included remote control you can easily design your lights on and turn off and Dim.<\/span><br style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;\" \/><br style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;\" \/><span style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;\">LED spotlight consume only a minimum amount of power and are in use even under installed.<\/span><br style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;\" \/><br style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;\" \/><span style=\"font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;\">A high-quality, energy-saving 7 watt LED bulb is included.<\/span><\/div>\n<div class=\"Stil1\"><br>Details<\/div>\n<div class=\"Stil1\">&nbsp;<\/div>\n<div class=\"Stil2\">\u2022 Manufacturer: Kanlux<br>\u2022 Article number: 23510<br>\u2022Type of lamps: Flare<br>\u2022 Material: plastic<br>\u2022 Colour: white<br>\u2022 Ground stake included<br>\u2022 Protection type: IP44<br>\u2022 Cable length: 3 m<br>\u2022 DxH dimensions in cm: 25 x 51<br>\u2022 Dimensions ground spike cm: 18<div class=\"Stil2\">\u2022 Version: 1 x E27<br>\u2022 Bulb included: Yes<br>\u2022 Performance bulbs: 1 x 7 Watt<br>\u2022 Total luminous flux: 470 lumens<br>\u2022 Light colour: warm white<br>\u2022 Remote control: only for light sources<br>\u2022 Power supply: 220V to 240V, 50 Hz to 60 Hz<br><br>\u2022 This lamp is suitable for light sources of energy classes: A++ to E (on a scale from A++ to E)<br>\u2022 This lamp is sold with bulbs of the energy class: A (on a scale from A++ to E<\/div>\n<div class=\"Stil2\">&nbsp;<\/div>\n<div class=\"Stil1\">&nbsp;<\/div>\n<div class=\"Stil1\">Details bulbs<\/div>\n<div class=\"Stil2\">&nbsp;<\/div>\n<div class=\"Stil2\">\u2022 Manufacturer: Globo<br>\u2022 Article number: 10675<br>\u2022 Lighting type: RGB LED<br>\u2022 Base: E27<br>\u2022 Material: metal silver, glass opal<br>\u2022 Colour: RGB color mode&nbsp;<br>\u2022 Energy efficiency class: A (on a scale from A++ to E)<br><br>\u2022 Luminous flux: 470 lm (lumens)<br>\u2022 Energy consumption: kWh 7 \/ 1000 h<br>\u2022 Colour temperature: 3000 K (Kelvin)<br>\u2022 Light colour: warm white<br>\u2022 Colour rendering (CRI): &gt; &gt; 80.1<br>\u2022 Energy savings: 83%<br>\u2022 Power consumption: 7 W (watt)<br>\u2022 Nominal service life: 25,000 h (hours)<br>\u2022 Switching cycles: 12,500 x<br>\u2022 Operating voltage: 220-240 V (Volt)<br>\u2022 Mains frequency: 50 Hz (Hertz)<br>\u2022 Mercury content: 0 mg (milligrams)<br>\u2022 Comparison to ordinary light bulb: 7W - 45W<br>\u2022 Ambient temperature:-20 \u00b0 C to + 40 \u00b0 C<br>\u2022 Dimmable: Yes<br><br>\u2022 Use with possible sensor\/timer: Yes<br>\u2022 Nominal half value angle: 120\u00b0 (degrees)<br>\u2022 \u00d8xH dimensions in cm: 6 x 11<br>\u2022 Lead time up to 100%: 0.5 sec (seconds)<br><br><strong>IR remote control<\/strong><br>\u2022 RGB colours<br>\u2022 Color changing function: different speeds<br>\u2022 Dimmable with remote control (progressive and flowing)<br>\u2022 Memory function<br>\u2022 Dimensions Wxh: 50x85mm<\/div><\/div>","shortDescription":"","lang":"en","name2":"Ground spike lamp patio lawn ball color changes in the set including 7W RGB LED bulb","name1":"RGB LED flare for your outdoor area with ground stake","metaDescription":"","urlPath":"lamps-lighting\/outdoor-lighting\/glow-plugs\/ground-spike-lamp-patio-lawn-ball-lamp-remote-control-color-changes-in-the-set-including-7-watt-rgb-led-bulb"},"variationProperties":[{"values":[],"property":{"cast":"selection","referrer":["1.00","2.00","2.01","2.02","2.03","0.00","2.07","2.04","2.05","2.09","2.06","2.08","2.11","2.12","2.10","2.13","2.15","2.14","2.16","2.18","2.20","2.21","2.17","2.19","2.22","3.00","4.00","4.01","4.02","4.03","4.05","4.04","4.06","4.08","4.07","4.21","4.22","5.00","6.00","7.00","8.00","9.00","11.00","10.00","12.00","13.00","14.00","15.00","16.00","17.00","18.00","19.00","20.00","21.00","22.00","23.00","25.00","24.00","27.00","28.00","26.00","29.00","31.00","30.00","32.00","33.00","34.00","35.00","36.00","37.00","40.00","39.00","38.00","41.00","42.00","43.00","45.00","44.00","46.00","48.00","47.00","49.00","50.00","51.00","52.00","54.00","53.00","55.00","57.00","56.00","58.00","102.00","101.00","103.00","104.00","104.01","104.02","104.03","104.04","104.05","104.06","104.08","104.07","104.21","105.00","104.22","107.00","106.00","108.00","106.02","108.02","108.03","109.00","110.00","112.00","111.00","113.00","114.00","115.00","116.00","117.00","118.00","119.00","120.00","121.00","121.02","122.00","124.00","123.00","126.00","125.00","127.00","130.00","131.00","133.00","134.00","132.00","136.00","135.00","137.00","138.00","139.00","142.00","144.00","145.00","143.00","143.02","148.00","147.00","149.00","150.00","152.00","153.00","154.00","155.00","160.10","160.00"],"names":{"name":"Manufacturer","description":"","lang":"en"},"clients":[2227,17490,36280,36279],"display":[],"options":{"units":["C62","C62"]},"groups":[{"names":{"name":"General","description":"","lang":"en"},"id":16,"position":0}],"id":102,"position":1},"id":46720}],"defaultCategories":[{"linklist":false,"manually":true,"level":4,"plentyId":2227,"parentCategoryId":937,"id":942,"right":"all","type":"item","sitemap":false}],"sorting":{"german":{"name3":"1x 7W E27 RGB LED","name2":"Erdspie\u00df Leuchte Kugel Lampe Farbwechsel im Set inklusive 7W RGB LED Leuchtmittel","name1":"RGB LED Leuchtkugel f\u00fcr Ihren Au\u00dfenbereich mit Erdspie\u00df"},"spanish":{"name3":"1x 7W E27 RGB LED","name2":"Punto pelota de luz de cambio de color de la l\u00e1mpara en el conjunto incluyendo 7W RGB l\u00e1mparas LED","name1":"bola de luz LED RGB para su \u00e1rea al aire libre con pica de tierra"},"priceByClient":[{"min":"28.90","avg":"28.90","max":"28.90"},{"min":"28.90","avg":"28.90","max":"28.90"},{"min":"28.90","avg":"28.90","max":"28.90"},{"min":"28.90","avg":"28.90","max":"28.90"}],"priceByClientDynamic":[{"min":"28.90","avg":"28.90","max":"28.90"},{"min":"28.90","avg":"28.90","max":"28.90"},{"min":"28.90","avg":"28.90","max":"28.90"},{"min":"28.90","avg":"28.90","max":"28.90"}],"price":{"min":28.9,"avg":38.784625,"max":49.9},"english":{"name3":"1x 7W E27 RGB LED","name2":"Ground spike lamp patio lawn ball color changes in the set including 7W RGB LED bulb","name1":"RGB LED flare for your outdoor area with ground stake"},"italian":{"name3":"1x 7W E27 RGB LED","name2":"Spike palla leggero cambiamento di colore della lampada nel set compresi 7W RGB lampade LED","name1":"palla luce LED RGB per il vostro spazio esterno con picchetto"},"french":{"name3":"1x 7W E27 RGB LED","name2":"Boule lumineuse DEL RVB luminaire ext\u00e9rieur brochette jardin terrasse lampe LED changeur de couleur","name1":"Une boule lumineuse \u00e0 DEL avec une brochette pour le jardin"},"manufacturer":{"nameExternal":"etc-shop","name":"etc-shop"},"czech":{"name3":"","name2":"Erdspie\u00df Leuchte Kugel Lampe Farbwechsel im Set inklusive 7W RGB LED Leuchtmittel","name1":"RGB LED Leuchtkugel f\u00fcr Ihren Au\u00dfenbereich mit Erdspie\u00df"}},"ids":{"clients":["2227","17490","36279","36280"],"suppliers":["8504624"],"facetValues":[],"attributeValues":[],"barcodes":[1,18,19,20,21],"facets":[],"tags":[],"itemId":81036368,"markets":["1.00","2.00","2.07","2.08","2.10","4.01","4.04","4.05","4.06","5.00","9.00","10.00","19.00","29.00","31.00","32.00","34.00","45.00","48.00","49.00","54.00","56.00","59.00","102.00","106.00","106.02","121.02","143.00","148.00","150.00"],"variationProperties":[102],"itemAttributeValue":"81036368","attributes":[],"categories":{"all":["915","916","937","942"],"branches":["942"]},"salesPrices":["1","13","14","15","17","18","19","20","21","22","23","24","25","26","36","37","40","41","42","43","44","46","47","52"],"properties":[535,536,542,543,549,596,620,655,657,658,726,727,728,729,733,758,781,782],"variationPropertySelections":[192]},"attributes":[],"crossSelling":[{"itemId":81036134,"isDynamic":false,"relationship":"replacementpart"},{"itemId":81059325,"isDynamic":false,"relationship":"replacementpart"}],"salesPrices":[{"isDisplayedByDefault":true,"settings":{"clients":["-1"],"referrers":[0,1,9,10,12,13,16,19,21,22,25,28,29,31,32,41,42,43,44,45,49,50,52,57,58,121.02],"customerClasses":["-1"],"countries":["-1"],"currencies":["-1"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:54","names":[],"price":"28.90","interval":"none","id":"1","position":"0","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-09-12 09:06:50"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[4.01,4.21],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["-1"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"36.90","interval":"none","id":"13","position":"30","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:43:13"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["-1"],"referrers":[5,34,48,54,59,102,150],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"36.90","interval":"none","id":"14","position":"70","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:22:26"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[2,2.03,2.07,2.08,2.1,2.13,2.21],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"49.90","interval":"none","id":"15","position":"18","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:43:00"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[4.04],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"49.90","interval":"none","id":"17","position":"40","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:43:20"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["-1"],"referrers":[4.05],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"49.90","interval":"none","id":"18","position":"60","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2018-04-23 14:28:06"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[55,56,143],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"49.90","interval":"none","id":"19","position":"90","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:27:25"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[2,2.03,2.07,2.08,2.1,2.13,2.21],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR","GBP"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"49.90","interval":"none","id":"20","position":"19","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:43:07"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[2,2.03,2.07,2.08,2.1,2.13,2.21],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"34.90","interval":"none","id":"21","position":"10","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:42:39"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490","36280"],"referrers":[4.02],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR","GBP"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"44.90","interval":"none","id":"22","position":"50","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:43:27"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[2,2.03,2.07,2.08,2.1,2.13,2.21],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"32.90","interval":"none","id":"23","position":"12","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:42:46"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[2,2.03,2.07,2.08,2.1,2.13,2.21],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["-1"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"36.90","interval":"none","id":"24","position":"15","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:42:52"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[106],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"36.90","interval":"none","id":"25","position":"80","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-22 09:43:42"},{"isDisplayedByDefault":true,"settings":{"clients":["-1"],"referrers":[47],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["-1"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 14:01:56","names":[],"price":"28.90","interval":"none","id":"26","position":"3","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:42:25"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[2,2.03,2.07,2.08,2.1,2.13,2.21],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 16:54:36","names":[],"price":"35.50","interval":"none","id":"36","position":"11","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-07-24 11:42:00"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[2,2.03,2.07,2.08,2.1,2.13,2.21],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-02-15 17:31:00","names":[],"price":"36.90","interval":"none","id":"37","position":"13","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2017-02-17 11:49:09"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","36279"],"referrers":[2,2.03,2.07,2.08,2.1,2.13,2.21],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR","GBP"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-11-23 12:58:39","names":[],"price":"32.90","interval":"none","id":"40","position":"16","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-08-16 13:21:26"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","36280"],"referrers":[2,2.03,2.07,2.08,2.1,2.13,2.21],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-11-23 12:59:48","names":[],"price":"36.90","interval":"none","id":"41","position":"17","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2017-11-27 15:07:05"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["36279","36280"],"referrers":[4.06],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-11-27 14:23:30","names":[],"price":"49.90","interval":"none","id":"42","position":"61","isLiveConversion":false,"updatedAt":"2018-04-23 14:27:48"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["36279"],"referrers":[106],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-12-12 08:17:33","names":[],"price":"31.90","interval":"none","id":"43","position":"81","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2017-12-13 09:29:00"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["36279"],"referrers":[102],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2017-12-13 09:29:57","names":[],"price":"32.00","interval":"none","id":"44","position":"72","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2017-12-13 14:41:19"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[47],"customerClasses":["5"],"countries":["67"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2018-01-15 09:01:02","names":[],"price":"33.58","interval":"none","id":"46","position":"33","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2018-01-15 09:01:02"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227","17490"],"referrers":[47],"customerClasses":["5"],"countries":["67"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2018-01-15 09:01:30","names":[],"price":"39.85","interval":"none","id":"47","position":"34","isLiveConversion":false,"updatedAt":"2018-01-15 09:01:30"},{"isDisplayedByDefault":false,"settings":{"clients":["2227"],"referrers":[54],"customerClasses":["5"],"countries":["-1"],"currencies":["EUR"]},"isCustomerPrice":false,"minimumOrderQuantity":"1.00","type":"default","createdAt":"2019-09-24 12:07:48","names":[],"price":"33.80","interval":"none","id":"52","position":"73","isLiveConversion":true,"updatedAt":"2019-09-24 12:08:54"}],"stock":{"net":5},"properties":[{"surcharge":0,"texts":[],"selection":null,"property":{"surcharge":0,"isShownOnItemList":true,"isShownInPdf":false,"unit":null,"names":{"name":"coloured LEDs","description":"coloured LEDs","lang":"en","propertyId":"535"},"isShownAtCheckout":false,"valueType":"text","isOderProperty":false,"isShownAsAdditionalCosts":false,"propertyGroupId":70,"backendName":"LED farbig","isShownOnItemPage":false,"comment":"","id":535,"position":2,"isSearchable":true,"updatedAt":"2017-01-12T13:37:28+01:00"},"valueInt":null,"valueFloat":null,"group":{"names":{"name":"functions","description":"functions","propertyGroupId":"70","lang":"en"},"ottoComponent":0,"isSurchargePercental":false,"backendName":"Lampen - Funktion","id":70,"orderPropertyGroupingType":"multi","updatedAt":"2017-01-11T15:37:00+01:00"}},{"surcharge":0,"texts":[],"selection":null,"property":{"surcharge":0,"isShownOnItemList":true,"isShownInPdf":false,"unit":null,"names":{"name":"included LED lamps","description":"included LED lamps","lang":"en","propertyId":"536"},"isShownAtCheckout":false,"valueType":"text","isOderProperty":false,"isShownAsAdditionalCosts":false,"propertyGroupId":70,"backendName":"LED inkl.","isShownOnItemPage":false,"comment":"","id":536,"position":3,"isSearchable":true,"updatedAt":"2017-01-12T13:39:06+01:00"},"valueInt":null,"valueFloat":null,"group":{"names":{"name":"functions","description":"functions","propertyGroupId":"70","lang":"en"},"ottoComponent":0,"isSurchargePercental":false,"backendName":"Lampen - Funktion","id":70,"orderPropertyGroupingType":"multi","updatedAt":"2017-01-11T15:37:00+01:00"}},{"surcharge":0,"texts":[],"selection":null,"property":{"surcharge":0,"isShownOnItemList":true,"isShownInPdf":false,"unit":null,"names":{"name":"included remote control","description":"included remote control","lang":"en","propertyId":"542"},"isShownAtCheckout":false,"valueType":"text","isOderProperty":false,"isShownAsAdditionalCosts":false,"propertyGroupId":70,"backendName":"Fernbedienung inkl.","isShownOnItemPage":false,"comment":"","id":542,"position":9,"isSearchable":true,"updatedAt":"2017-01-12T13:44:24+01:00"},"valueInt":null,"valueFloat":null,"group":{"names":{"name":"functions","description":"functions","propertyGroupId":"70","lang":"en"},"ottoComponent":0,"isSurchargePercental":false,"backendName":"Lampen - Funktion","id":70,"orderPropertyGroupingType":"multi","updatedAt":"2017-01-11T15:37:00+01:00"}},{"surcharge":0,"texts":[],"selection":null,"property":{"surcharge":0,"isShownOnItemList":true,"isShownInPdf":false,"unit":null,"names":{"name":"dimmable","description":"dimmable","lang":"en","propertyId":"543"},"isShownAtCheckout":false,"valueType":"text","isOderProperty":false,"isShownAsAdditionalCosts":false,"propertyGroupId":70,"backendName":"Dimmbar","isShownOnItemPage":false,"comment":"","id":543,"position":10,"isSearchable":true,"updatedAt":"2017-01-12T13:45:03+01:00"},"valueInt":null,"valueFloat":null,"group":{"names":{"name":"functions","description":"functions","propertyGroupId":"70","lang":"en"},"ottoComponent":0,"isSurchargePercental":false,"backendName":"Lampen - Funktion","id":70,"orderPropertyGroupingType":"multi","updatedAt":"2017-01-11T15:37:00+01:00"}},{"surcharge":0,"texts":[],"selection":null,"property":{"surcharge":0,"isShownOnItemList":true,"isShownInPdf":false,"unit":null,"names":{"name":"current","description":"current","lang":"en","propertyId":"549"},"isShownAtCheckout":false,"valueType":"text","isOderProperty":false,"isShownAsAdditionalCosts":false,"propertyGroupId":71,"backendName":"Stromanschl.","isShownOnItemPage":false,"comment":"","id":549,"position":2,"isSearchable":true,"updatedAt":"2017-01-12T13:52:43+01:00"},"valueInt":null,"valueFloat":null,"group":{"names":{"name":"operating","description":"operating","propertyGroupId":"71","lang":"en"},"ottoComponent":0,"isSurchargePercental":false,"backendName":"Lampen - Betrieb","id":71,"orderPropertyGroupingType":"multi","updatedAt":"2017-01-11T15:41:33+01:00"}},{"surcharge":0,"texts":[],"selection":null,"property":{"surcharge":0,"isShownOnItemList":true,"isShownInPdf":false,"unit":null,"names":{"name":"white","description":"white","lang":"en","propertyId":"596"},"isShownAtCheckout":false,"valueType":"text","isOderProperty":false,"isShownAsAdditionalCosts":false,"propertyGroupId":79,"backendName":"Wei\u00df","isShownOnItemPage":false,"comment":"","id":596,"position":11,"isSearchable":true,"updatedAt":"2017-02-14T14:11:53+01:00"},"valueInt":null,"valueFloat":null,"group":{"names":{"name":"colour","description":"colour","propertyGroupId":"79","lang":"en"},"ottoComponent":0,"isSurchargePercental":false,"backendName":"Lampen - Farbe","id":79,"orderPropertyGroupingType":"multi","updatedAt":"2017-01-11T15:48:53+01:00"}},{"surcharge":0,"texts":null,"selection":{"name":"A","description":"A","id":16,"lang":"en","propertyId":620},"property":{"surcharge":0,"isShownOnItemList":false,"isShownInPdf":false,"unit":null,"names":{"name":"energy efficiency class","description":"Energy efficiency class for lighting. All data refer to the current scale A ++ (very efficient) to E (less efficient).","lang":"en","propertyId":"620"},"isShownAtCheckout":false,"valueType":"selection","isOderProperty":false,"isShownAsAdditionalCosts":false,"propertyGroupId":80,"backendName":"energy_efficiency_class","isShownOnItemPage":true,"comment":"","id":620,"position":1000,"isSearchable":false,"updatedAt":"2019-09-20T11:21:49+02:00"},"valueInt":null,"valueFloat":null,"group":{"names":{"name":"energy efficiency class","description":"energy efficiency class","propertyGroupId":"80","lang":"en"},"ottoComponent":0,"isSurchargePercental":false,"backendName":"Energieeffizienzklasse","id":80,"orderPropertyGroupingType":"none","updatedAt":"2017-01-11T15:49:43+01:00"}},{"surcharge":0,"texts":[],"selection":null,"property":{"surcharge":0,"isShownOnItemList":false,"isShownInPdf":false,"unit":null,"names":{"name":"energylabel","description":"","lang":"en","propertyId":"655"},"isShownAtCheckout":false,"valueType":"text","isOderProperty":false,"isShownAsAdditionalCosts":false,"propertyGroupId":86,"backendName":"energylabel","isShownOnItemPage":true,"comment":"","id":655,"position":3010,"isSearchable":false,"updatedAt":"2017-11-21T13:23:21+01:00"},"valueInt":null,"valueFloat":null,"group":{"names":{"name":"real,-","description":"","propertyGroupId":"86","lang":"en"},"ottoComponent":0,"isSurchargePercental":false,"backendName":"real,-","id":86,"orderPropertyGroupingType":"none","updatedAt":"2017-07-12T15:09:48+02:00"}},{"surcharge":0,"texts":{"valueId":576636,"lang":"en","value":"https:\/\/www.etc-shop.de\/item\/images\/81027566\/1000x1000\/label-1.jpg"},"selection":null,"property":{"surcharge":0,"isShownOnItemList":false,"isShownInPdf":false,"unit":null,"names":[],"isShownAtCheckout":false,"valueType":"text","isOderProperty":false,"isShownAsAdditionalCosts":false,"propertyGroupId":80,"backendName":"Label","isShownOnItemPage":true,"comment":"","id":758,"position":1001,"isSearchable":false,"updatedAt":"2018-03-19T15:01:22+01:00"},"valueInt":null,"valueFloat":null,"group":{"names":{"name":"energy efficiency class","description":"energy efficiency class","propertyGroupId":"80","lang":"en"},"ottoComponent":0,"isSurchargePercental":false,"backendName":"Energieeffizienzklasse","id":80,"orderPropertyGroupingType":"none","updatedAt":"2017-01-11T15:49:43+01:00"}}],"prices":{"default":{"price":{"value":28.9,"formatted":"EUR28.90"},"unitPrice":{"value":28.9,"formatted":"EUR28.90"},"basePrice":"EUR28.90 \/ piece","baseLot":1,"baseUnit":"C62","baseSinglePrice":28.9,"minimumOrderQuantity":1,"contactClassDiscount":{"percent":0,"amount":0},"categoryDiscount":{"percent":0,"amount":0},"currency":"EUR","vat":{"id":0,"value":19},"isNet":false,"data":{"salesPriceId":1,"price":28.9,"priceNet":24.285714285714,"basePrice":28.9,"basePriceNet":24.285714285714,"unitPrice":28.9,"unitPriceNet":24.285714285714,"customerClassDiscountPercent":0,"customerClassDiscount":0,"customerClassDiscountNet":0,"categoryDiscountPercent":0,"categoryDiscount":0,"categoryDiscountNet":0,"vatId":0,"vatValue":19,"currency":"EUR","interval":"none","conversionFactor":1,"minimumOrderQuantity":"1.00","updatedAt":"2017-08-31 10:45:16"}},"rrp":null,"specialOffer":null,"graduatedPrices":[{"price":{"value":28.9,"formatted":"EUR28.90"},"unitPrice":{"value":28.9,"formatted":"EUR28.90"},"basePrice":"EUR28.90 \/ piece","baseLot":1,"baseUnit":"C62","baseSinglePrice":28.9,"minimumOrderQuantity":1,"contactClassDiscount":{"percent":0,"amount":0},"categoryDiscount":{"percent":0,"amount":0},"currency":"EUR","vat":{"id":0,"value":19},"isNet":false,"data":{"salesPriceId":1,"price":28.9,"priceNet":24.285714285714,"basePrice":28.9,"basePriceNet":24.285714285714,"unitPrice":28.9,"unitPriceNet":24.285714285714,"customerClassDiscountPercent":0,"customerClassDiscount":0,"customerClassDiscountNet":0,"categoryDiscountPercent":0,"categoryDiscount":0,"categoryDiscountNet":0,"vatId":0,"vatValue":19,"currency":"EUR","interval":"none","conversionFactor":1,"minimumOrderQuantity":"1.00","updatedAt":"2017-08-31 10:45:16"}}]},"groupedAttributes":[]}}]

Customer service

FAQ
Payment
Shipping
Return portal

The ETC Shop

Service Center Basket

Our partners

Idealo Partner Button

Contact us

About us
Contact
Career